Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty W6-PE-WIP-S2-5PPO
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013

D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa 2009

T. Komorowski, Prawo oświatowe w praktyce, Warszawa 2007 r.

E. Walkiewicz, Elementy prawa dla nauczycieli, Warszawa 2003 r.

A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011

A. Król, , P. Kuzior., M. Łyszczarz. Prawo oświatowe: komentarz do ustawy o systemie oświaty. Warszawa: ParkPrawo, 2011.

M. Pilich, A. Olszewski, Prawo oświatowe Komentarz, Warszawa 2021 r.

Ustawa prawo oświatowe

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

Metody i kryteria oceniania:

Konieczna będzie znajomość treści omawianych na wykładach oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Główny akcent będzie kładziony na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizę przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków. Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy egzaminacyjnej na najniższym dopuszczalnym poziomie jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 40% zadanych pytań.

Egzamin pisemny, 3 pytania opisowe - czas 1 godzina.

Konieczna będzie także znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu omawianej na wykładach tematyki. Należy przynosić na zajęcia nakazane wcześniej fragmenty aktów prawnych.

Oceniana będzie aktywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

Na zaliczenie trzeba mieć nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Zakres tematów:

• Formy wychowania przedszkolnego/przedszkola/tzw. inne formy

• Zasady w oświacie

• System oświaty/ Typy placówek oświatowych

• Obowiązki oświatowe jednostki

• Prowadzenie szkół przez samorząd/wczesne wspomaganie rozwoju

• Szkoły niepubliczne/publiczne/typy przedszkoli

• Ogólne zasady awansu zawodowego nauczyciela

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z aktami prawnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 16:15, sala zajęcia zdalne
Danuta Kurzyna-Chmiel 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.