Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Myśl Polityczna W3-PO-S1-MPOL20
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

2. M. Król, Historia Myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

3. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.

4. L. Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.

5. L. Strauss, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

6. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.

7. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytne, T. 1 i 2, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2020.

2. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Głównym kryterium uzyskania oceny z wykładów będzie egzamin ustny.

Zakres tematów:

1. Narodziny polityczności w starożytnej Grecji: Sokrates i sofiści.

2. Koncepcja państwa u Platona.Arystotelejskie spojrzenie na politykę.

3. Chrześcijańskie rozumienie polityczności: św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu.

4. Nowe rozumienie polityki u N. Machiavellego.

5. Teoria umowy społecznej u T. Hobbesa i Johna Locke'a.

6. Jan Jakub Rousseau i nowe spojrzenie na naturę polityki.

7. Historia i polityka w ujęciu G. W. F. Hegla.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Prezentowanie treści z zakresu przedmiotu przez prowadzącego z możliwością zadawania pytań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Słupik 48/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)