Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i filozofia prawa 07-PR-SM-TIF
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Z.Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013

2. Wybór piśmiennictwa realizowany w toku ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: Student odpowiada na pytania mające za zadanie sprawdzić umiejętność krytycznej analizy i samodzielnego rozwiązywania problemów interpretacyjnych.

Dyskusja: W ramach dyskursu, na bazie konkretnych kazusów studenci podejmują decyzję i bronią swojego stanowiska w przedmiocie interpretacji prawa.

Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

Filozofia interpretacji prawniczej

Intencjonalizam, a tekstualizm

Intencja - pojęcie charakterystyka

Charakterystyka prawodawcy, interpretatora, tekstu

Sytuacje interpretacyjne

Sposoby ustalania intencji

Zasady prawa

Aplikacja przedstawionych zagadnień teoretycznych w praktyce prawniczej.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: Studenci analizują i rozstrzygają kazusy z zakresu orzecznictwa wskazane przez prowadzącego z wykorzystaniem rozmaitych technik i dyrektyw interpretacyjnych (w tym reguł preferencji) stanowiących wiedzę zdobyta w toku wykładu. W ramach ćwiczeń prowadzony jest dyskurs w toku którego, studenci na bazie konkretnych kazusów podejmują decyzję i bronią swojego stanowiska w przedmiocie interpretacji prawa.

Praca własna studenta: Student samodzielnie analizuje wskazane przykłady z zakresu orzecznictwa pod kątem zidentyfikowania możliwości interpretacyjnych i znalezienia rozwiązań interpretacyjnych z wykorzystaniem rozmaitych techniki i dyrektyw interpretacyjnych (w tym reguł preferencji).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 3.51
Sławomir Tkacz 26/24 szczegóły
2 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 3.46
Zygmunt Tobor 14/24 szczegóły
3 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 3.46
Zygmunt Tobor 24/24 szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 3.47
Zygmunt Tobor 23/24 szczegóły
5 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 3.52
Zygmunt Tobor 23/24 szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 3.19
Mateusz Zeifert 28/24 szczegóły
7 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 3.47
Agnieszka Bielska-Brodziak, Marlena Drapalska-Grochowicz 27/24 szczegóły
8 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 19
Mateusz Zeifert 25/24 szczegóły
9 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 2.24
Mateusz Zeifert 27/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)