Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPK_M10_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna 06-PS-SM-281
Laboratorium (L) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

de Barbaro B. (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

Namysłowska I. (2000). Terapia rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Namysłowska I., Siewierska A. (2007). Terapia rodzin a terapia par. Psychoterapia 3 (142), s. 37-42. Dostęp: http://psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2007n3s37Namyslowska.pdf

Chrząstowski S. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Paradygmat, Warszawa.

Chrząstowski S. (2021). Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par. PWN, Warszawa.

Walczyński B., Kołbik I. (2002). Blisko alkoholu-daleko od bliskich. Studium przypadku terapii rodzinnej. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 11, suplement 1(14), s. 89-93.

Literatura uzupełniająca:

• Bandler R., Grinder J. Satir V. „Zmieniamy się wraz z rodzinami“, GWP, Gdańsk, 1999.

• de Barbaro B. (red.) “Schizofrenia w rodzinie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999

• de Barbaro B. "Po co psychoterapii postmodernizm". W: Psychoterapia 3 (142),2007, s. 5-14.

• de Barbaro B., Józefik B., Drożdżowicz L. "Terapia rodzin w zaburzeniach osobowości. Wątpliwości i możliwości". W: Psychoterapia 1 (144), 2008, s. 5-16

• Bętkowska-Korpała B., Gąsior K., Maciek-Haściło B., Ryniak J. (2016). Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu. PARPA, Warszawa. Dostęp: http://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/Krotkoterminowa%20terapia%20par.%20Proces%20zdrowienia%20w%20uzaleznieniu%20-%20tresc.pdf

• Cecchin G. „Mediolańska szkoła terapii rodzin. Wybór prac”, Collegium Medicum UJ, Kraków 1995

• Chrząstowski S., de Barbaro B. „Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012.

• Crane D.L. (2002). „Podstawy terapii małżeństw” GWP, Gdańsk.

• Deissler K.G. „Terapia systemowa jako dialog. Odkrywanie samego siebie?” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999

• Górniak L., Józefik B. (red.) „Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2003.

• Forward S. "Toksyczni rodzice" Wydawnictwo Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1992 (i wydania późniejsze).

• Frąckowiak-Sochańska (2011). Terapia par jako narzędzie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny. Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny, XXI, s. 187-212. Dostęp: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4459/1/10_Monika_Frackowiak_Sochanska_Terapia%20par%20jako%20narzedzie%20przeciwdzialania_185-212.pdf

• Goldenberg H., Goldenberg I. „Terapia rodzin”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006.

• Kubitsky J.” Vademcum terapeuty rodzinnego” PZWL, Warszawa, 2010.

• McGoldrick M., Gerson R., Shellenberger S. „Genogramy. Rozpoznanie i interwencja”. Wydawnictow Zysk i S-ka, Poznań, 2007.

• Pohorecka A. (red.) „Rodzina w terapii”, IPiN, Warszawa, 1992.

• Satir V. „Rodzina. Tu powstaje człowiek”, GWP, Gdańsk, 2000.

• Satir V. „Terapia rodziny”, GWP, Gdańsk, 2000.

• Siewierska A, Śliwczyńśka J., Namysłowska. Czy możliwa jest diagnoza systemowa. Psychiatria Polska, 2008 XLII/1, s. 17-24.

• Simon R. „W cztery oczy”, GWP, Gdańsk, 2001.

• Stierlin H. i inni „Pierwszy wywiad z rodziną“, GWP, Gdańsk, 1999.

• Weeks G.R. L’Abate L. “Paradoks w psychoterapii”, GWP, Gdańsk, 2000.

• Wolska M. . Wskazania i przeciwskazania do terapii małżeńskiej/terapii par. Psychoterapia 4 (155), 2010, s. 73-81.Dostęp: http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2010/Wolska73_PT4_2010.pdf

• Zalewski B., Pinkowska-Zielińska H. (red.) „Diagnoza par w różnych podejściach”. PWN, Warszawa, 2021.

• Zubrzycka E. „Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód?”, GWP, 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium 1: Analiza poprawności genogramu oraz pytania testowe (kolokwium przeprowadzone zostanie po zakończonych zajęciach z zakresu pracy nad genogramem).

Kolokwium 2: Pytania testowe i problemowe (kolokwium przeprowadzone zostanie na ostatnich zajęciach przed przerwą świąteczną).

Punkty za aktywność na zajęciach przyznawane będą za pracę indywidualną lub zespołową odnoszącą się do analizy terapii rodzin i par (formułowanie hipotez terapeutycznych, umiejętność dobrania adekwatnych do analizowanego problemu technik terapeutycznych etc).

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Prezentacja problematyki zajęć, literatury i sposobów pracy oraz warunków i kryteriów uzyskania zaliczenia.

2. Wprowadzenie do myślenia systemowego – praca w grupach.

• de Barbaro B. (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 1.

3. Podejście systemowe a terapia rodzin, małżeństw i par.

• Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Springer PWN, rozdz. 2.

• Chrząstowski S. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Paradygmat, Warszawa, rozdz. 1.

• Namysłowska I., Siewierska A. (2007). Terapia rodzin a terapia par. Psychoterapia, 3 (142), s. 37-42.

4. Stresory pionowe (scenariusze rodzinne, mity, lojalność, projekcja rodzinna) a funkcjonowanie pary, małżeństwa, rodziny.

• de Barbaro B. (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 3,7 i 8.

5. Technika genogramu – zasady, możliwości i ograniczenia. Jak pytać i o co, aby genogram stał się użytecznym narzędziem w terapii par, małżeństw i rodzin?

• Chrząstowski S. (2009). Wykorzystanie genogramu we współczesnych nurtach terapii rodzin. Psychoterapia 1 (148), 65-76.

• de Barbaro B. (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 10, s. 97-105.

6. Genogram – ćwiczenia praktyczne. Interpretacja genogramu.

• de Barbaro B. (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 10, s. 105-109.

7. Stresory poziome a funkcjonowanie rodziny. Cykl życia rodzinnego.

• de Barbaro B. (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 2 i 9.

• Godenberg H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin, rozdz. 2.

8. Założenia szkoły komunikacyjnej w pracy z rodziną.

• de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 5.

9. Strukturalna terapia rodzin i terapia strategiczna.

• de Barbaro B. (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999, rozdz. 4 i 6.

10. Model mediolański i postmediolański. Czym jest neutralność? Jak być zaciekawionym?

• Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Springer PWN, Warszawa, rozdz. 12.

11. Wybrane techniki terapeutyczne wykorzystywane w terapii rodzin i par.

• Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Springer PWN, Warszawa, rozdz. 15.

• Chrząstowski S. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Paradygmat, Warszawa, rozdz. 5.

12. Analiza przebiegu terapii rodzinnej/par cz. 1

13. Analiza przebiegu terapii rodzinnej/par cz. 2

14. Terapia rodziny/małżeństwa/pary) a mediacja.

15. Zajęcia zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje moderowane, praca w parach nad studiami przypadków terapii rodzin i par, krótkie wykłady konwersatoryjne porządkujące analizowane zagadnienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 341/341A
Joanna Mateusiak 16/12 szczegóły
2 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 341/341A
Joanna Mateusiak 14/12 szczegóły
3 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 341/341A
Joanna Mateusiak 15/12 szczegóły
4 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 341/341A
Joanna Mateusiak 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)