Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M10_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-281 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M10_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gałuszka
Prowadzący grup: Anita Gałuszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalona zostanie na podstawie ocen uzyskanych z:

1. sprawozdania z udziału w konferencji Kobiecość i Męskość oraz Bliskie Związki Interpersonalne „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje” (waga: 0,5)

2. merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udziału w dramie (waga: 0,2)

3. prezentacji multimedialnej/opracowania projektu badawczego/udziału w projekcie badawczym (opcjonalnie)(waga: 0,3)


50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb


Uzyskanie zaliczenia modułu jest możliwe tylko wówczas, gdy zarówno 1. sprawozdanie, 2 przygotowanie i aktywność na zajęciach, jak i 3. prezentacja multimedialna/opracowanie projektu badawczego/udział w projekcie badawczym (opcjonalnie), zostaną ocenione pozytywnie.

Pełny opis:

Pomoc psychologiczna małżeństwu i rodzinie jest modułem ścieżki specjalizacyjnej psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Celem zajęć jest osiągnięcie efektów kształcenia odnoszących się do 1) wiedzy z zakresu teoretycznych aspektów pomocy psychologicznej, specyfiki małżeństwa i problemów rodzinnych w cyklu życia rodziny; 2) umiejętności pomagania, wspierania i prowadzenia psychoedukacji dla członków rodziny zarówno w perspektywie indywidualnej jak i grupowej; 3) kompetencji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych pracy psychologa.

W ramach zajęć poruszone zostaną wybrane problemy dotyczące funkcjonowania rodziny, m.in. kwestie opieki nad chorym przewlekle czy nad osobą starszą, radzenia sobie ze śmiercią osoby bliskiej, migracji zarobkowej, zjawiska eurosieroctwa czy przemocy w rodzinie.

Uwagi:

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczone przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w pierwszym terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udziału w dramie Student zobowiązany będzie do przedyskutowania z prowadzącym wybranego problemu z zakresu pomocy psychologicznej małżeństwu i rodzinie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gałuszka, Jagoda Sikora
Prowadzący grup: Anita Gałuszka, Jagoda Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalona zostanie na podstawie ocen uzyskanych z:

1.merytorycznego zaangażowania w dyskusję (waga 0,3)

2.udziału w dramie (waga: 0,2)

3. prezentacji multimedialnej/opracowania projektu badawczego/udziału w projekcie badawczym (opcjonalnie)(waga: 0,3)

4. obecności na zajęciach (waga 0,2)

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb


Uzyskanie zaliczenia modułu jest możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie w/w kryteria zostaną ocenione pozytywnie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zagadnień diagnozy problemów relacji partnerskich, małżeńskich i rodzinnych;

- nauka formułowania zaleceń oraz znajomość reguł prowadzenia psychoterapii par, małżeńskiej i rodzinnej;

- trening podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu w relacji pomocy;

- trening umiejętności diagnostycznych oraz prowadzenia psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej;

- nabywanie kompetencji w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w pracy psychologa.

Uwagi:

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczone przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w pierwszym terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udziału w dramie Student zobowiązany będzie do przedyskutowania z prowadzącym wybranego problemu z zakresu pomocy psychologicznej małżeństwu i rodzinie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Sikora
Prowadzący grup: Jagoda Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

test

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zagadnień diagnozy problemów relacji partnerskich, małżeńskich i rodzinnych;

- nauka formułowania zaleceń oraz znajomość reguł prowadzenia psychoterapii par, małżeńskiej i rodzinnej;

- trening podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu w relacji pomocy;

- trening umiejętności diagnostycznych oraz prowadzenia psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej;

- nabywanie kompetencji w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w pracy psychologa.

Uwagi:

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczone przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w pierwszym terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udziału w dramie Student zobowiązany będzie do przedyskutowania z prowadzącym wybranego problemu z zakresu pomocy psychologicznej małżeństwu i rodzinie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Sikora
Prowadzący grup: Jagoda Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych z aktywności cząstkowych zgodnie z zasadą:

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb


Warunek konieczny zaliczenia – udzielenie min. 51% poprawnych odpowiedzi na kolokwium.

Pełny opis:

Moduł bazując na założeniach wypracowanych w ramach różnych podejść nurtu systemowego w psychoterapii wyposaża studenta w:

- wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw pomocy małżeńskiej i rodzinnej;

- wiedzę konieczną do uzasadnienia wskazań (i przeciwskazań) do terapii rodzinnej/małżeńskiej;

- podstawowe umiejętności wykorzystania metod terapeutycznych wypracowanych w ramach różnych szkół systemowych do pracy z małżeństwami i rodzinami w konflikcie, kryzysie oraz dysfunkcjonalnie radzących sobie z zadaniami rozwojowymi.

Uwagi:

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczone przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w pierwszym terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dyżur na Platformie Teams w każdy wtorek od 13:00 do 13:45 oraz w środę od 17:00 do 17:30.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.