Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka prowadzenia wycieczek W1-TH-S1-MPW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

T. Apollo, Metodyka oprowadzania wycieczek turystycznych, Warszawa 1989

Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek. Skrypt dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, pod red. J. Klawendera, Warszawa 2007

Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych, red. J. Konar,J. Wojnowicz, Warszawa 1989

Z. Kruczek, i in., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Krakow 2009

J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Poznań 2007

T. Chudoba, Teoria i metodyka turystyki , Warszawa 2008

W. Kurek, Turystyka, Warszawa 2007

Pilotaż wycieczek zagranicznych, pod red. Z. Kruczka, Kraków 1998

Gospodarka turystyczna, pod red. Aleksandra Panasiuka, Warszawa 2008.

Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, pod red. Aleksandra Panasiuka, Danieli Szostak, Warszawa 2011

A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Warszawa 2008

Ekonomika turystyki i rekreacji, pod red. Aleksandra Panasiuka, Warszawa 2011

Marketing w turystyce i rekreacji, pod red. Aleksandra Panasiuka, Warszawa 2013

J. Podolski, Turystyka szkolna, Warszawa 1973

G. Bieńczyk, Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Warszawa 2003

J. Gołaszewski, Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. [w:] Rekreacyjne gry ruchowe, pod red. Jerzego Gołaszewskiego, Stanisława Paterka, Andrzeja Wieczorka., Poznań 2000

J. Wojtyczka, Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Kraków 2002

Turystyka aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych. Materiały z konferencji naukowo-metodycznej, pod red. Tadeusza Łobożewicza, 2001

Z. Kruczek, S. Socha, Europa zakres geografii turystycznej, Kraków 2001

J. Podolski, Turystyka szkolna, Warszawa 1973

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ustalana na podstawie stopnia zaangażowania studenta na zajęciach, jego aktywności.

Zakres tematów:

Tematy:

-formy prezentacji dla grup pieszych

-formy prezentacji dla grup autokarowych

-formy prezentacji dla turystów przemieszczających się pieszo i autokarem

-obowiązki administracyjne przewodników w czasie oprowadzania grup

-użycie środków audio w czasie oprowadzania grup

-przepisy prawne i pragmatyka oprowadzania grup w poszczególnych krajach europejskich

-zasób informacyjny i jego przekaz w czasie oprowadzania turystów

-konstruowanie planów wycieczek dla w/w typu grup

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w oparciu o analizę źródeł historycznych oraz literatury przedmiotu.

Lektura tekstów źródłowych, analiza i interpretacja tekstów, debata, studium przypadku, prezentacja, przygotowanie i realizacja projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 336
Zbigniew Hojka 25/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)