Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie tłumacza języka drugiego: Moduł 1, Tłumaczenie ustne i pisemne w drugim języku obcym 1, język koreański W1-FA-TL-S2KTD1-TDK1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Cho, H., Kim, U., Min, H. 2019. Korean Reading with Culture 3, Seul: Darakwon;

2. Materiały własne prowadzącej (wybrane teksty z różnych źródeł)

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- wynik testu pisemnego (końcowego) - 50% oceny

- średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z kartkówek - 50% oceny

- obecność (maksimum 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60

Przedmiot niezaliczony: 59≤

2. Skala ocen

5 (bdb): 100-93

4.5 (db+): 92-85

4 (db): 84-77

3.5 (dst+): 76-69

3 (dst): 68-60

2 (ndst): 59≤

Zakres tematów:

Teoria tłumaczenia w języku koreańskim

Tłumaczenie ustne koreańsko-polskie, polsko-koreańskie

Tłumaczenie pisemne koreańsko-polskie, polsko-koreańskie

Metody dydaktyczne:

metoda problemowa,

metoda praktyczna,

metoda aktywizująca,

praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 48
Agata Głowacka 11/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Sosnowiec, ul. Żytnia 12)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)