Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-27 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę z egzaminu pisemnego (0,5)

2. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5).

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną oceny z części biochemicznej i części mikrobiologicznej.

Ocena z laboratorium w Katedrze Biochemii i Katedrze Mikrobiologii jest średnią ważoną oceny z kolokwium (0,5), końcowej oceny z raportów (0,3) i aktywności ciągłej (0,2).

Pełny opis:

Student poznaje tlenowe i beztlenowe procesy w biotechnologii, biotechnologiczne metody odzyskiwania materiałów, jak również mechanizmy detoksykacji ksenobiotyków przez mikroorganizmy. Moduł przekazuje wiedzę z zakresu metod oczyszczania środowisk zdegradowanych. Szczególny nacisk położony jest na poznanie biologicznych metod oczyszczania gleby (bioremediacja gleb z użyciem grzybów mikoryzowych), ścieków (metoda osadu czynnego i złoża biologicznego) i odpadów stałych. Dodatkowo student poznaje i opanowuje podstawowe metody oznaczania fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wskaźników jakości ścieków i osadów ściekowych, kontroli liczebności wybranych grup bakterii. Ponadto moduł ten zapoznaje studenta z zasadami pracy w specjalistycznym laboratorium. Zajęcia laboratoryjne doskonalą umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń.

Uwagi:

Wykłady rozpoczynają się 3 marca 2016 r. w sali B-01 przy ulicy Jagiellońskiej 28. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w Katedrze Mikrobiologii rozpoczną się 3 marca 2016 r., natomiast w Katedrze Biochemii 14 kwietnia br., zgodnie z harmonogramami, wywieszonymi w gablotach przy Katedrach. Na zajęcia obowiązkowo należy przynieść fartuch laboratoryjny oraz rękawiczki.

Student ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami i teoretycznie przygotować do ćwiczeń (zakres materiału do ćwiczeń przedstawiony jest w instrukcjach oraz protokołach, zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału albo dostępnych w sekretariatach Katedr).

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze, jednak nie więcej niż jedną w danym bloku ćwiczeniowym, prowadzonym w poszczególnych Katedrach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Tomasz Płociniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę z egzaminu pisemnego (0,5)

2. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5).

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną oceny z części biochemicznej i części mikrobiologicznej.

Ocena z laboratorium w Katedrze Biochemii i Katedrze Mikrobiologii jest średnią ważoną oceny z kolokwium (0,5), końcowej oceny z raportów (0,3) i aktywności ciągłej (0,2).

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu technik oczyszczania środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi z wykorzystaniem metod biologicznych (bioremediacja i fitoremediacja). Szczególny nacisk położony jest na poznanie biologicznych metod oczyszczania gleby wspomaganych przez bioaugmentację mikroorganizmów oraz techniki biologicznego oczyszczania ścieków (metoda osadu czynnego i złoża biologicznego) oraz biotechnologiczne przetwarzanie odpadów stałych. Student zapoznaje się z mechanizmami usuwania zanieczyszczeń przez mikroorganizmy i rośliny. Dodatkowo student poznaje i opanowuje podstawowe metody oznaczania fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wskaźników jakości ścieków i osadów ściekowych, kontroli liczebności wybranych grup bakterii. Ponadto moduł ten zapoznaje studenta z zasadami pracy w specjalistycznym laboratorium. Zajęcia laboratoryjne doskonalą umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń.

Uwagi:

Wykłady rozpoczynają się 7 marca 2017 r. w sali B-01 przy ulicy Jagiellońskiej 28. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w Katedrze Mikrobiologii rozpoczną się 9 marca 2017 r., natomiast w Katedrze Biochemii 20 kwietnia br., zgodnie z harmonogramami, wywieszonymi w gablotach przy Katedrach. Na zajęcia obowiązkowo należy przynieść fartuch laboratoryjny oraz rękawiczki.

Student ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami i teoretycznie przygotować do ćwiczeń (zakres materiału do ćwiczeń przedstawiony jest w instrukcjach oraz protokołach, zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału albo dostępnych w sekretariatach Katedr).

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze, jednak nie więcej niż jedną w danym bloku ćwiczeniowym, prowadzonym w poszczególnych Katedrach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Anna Cieplok, Izabela Greń, Justyna Michalska, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Piotr Siupka, Aneta Spyra, Sławomir Sułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę z egzaminu pisemnego (0,5)

2. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5).

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną oceny z części biochemicznej i części mikrobiologicznej.

Ocena z laboratorium w Katedrze Biochemii i Katedrze Mikrobiologii jest średnią ważoną oceny z kolokwium (0,5), końcowej oceny z raportów (0,3) i aktywności ciągłej (0,2).

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu technik oczyszczania środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi z wykorzystaniem metod biologicznych (bioremediacja i fitoremediacja). Szczególny nacisk położony jest na poznanie biologicznych metod oczyszczania gleby wspomaganych przez bioaugmentację mikroorganizmów oraz techniki biologicznego oczyszczania ścieków (metoda osadu czynnego i złoża biologicznego) oraz biotechnologiczne przetwarzanie odpadów stałych. Student zapoznaje się z mechanizmami usuwania zanieczyszczeń przez mikroorganizmy i rośliny. Dodatkowo student poznaje i opanowuje podstawowe metody oznaczania fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wskaźników jakości ścieków i osadów ściekowych, kontroli liczebności wybranych grup bakterii. Ponadto moduł ten zapoznaje studenta z zasadami pracy w specjalistycznym laboratorium. Zajęcia laboratoryjne doskonalą umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń.

Uwagi:

Wykłady rozpoczynają się 20 lutego 2018 r. w sali B-01 przy ulicy Jagiellońskiej 28. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w Katedrze Biochemii rozpoczną się 22 lutego 2018 r., natomiast w Katedrze Mikrobiologii 05 kwietnia br., zgodnie z harmonogramami, wywieszonymi w gablotach przy Katedrach. Na zajęcia obowiązkowo należy przynieść fartuch laboratoryjny oraz rękawiczki.

Student ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami i teoretycznie przygotować do ćwiczeń (zakres materiału do ćwiczeń przedstawiony jest w instrukcjach oraz protokołach, zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału albo dostępnych w sekretariatach Katedr).

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze, jednak nie więcej niż jedną w bloku ćwiczeniowym, prowadzonym w poszczególnych Katedrach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Izabela Greń, Anna Markowicz, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Piotr Siupka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę z egzaminu pisemnego (0,5)

2. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5).

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną oceny z części biochemicznej i części mikrobiologicznej.

Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny z kolokwium (0,5), końcowej oceny z raportów (0,3) i aktywności ciągłej (0,2).

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu technik oczyszczania środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi z wykorzystaniem metod biologicznych (bioremediacja i fitoremediacja). Szczególny nacisk położony jest na poznanie biologicznych metod oczyszczania gleby wspomaganych przez bioaugmentację mikroorganizmów oraz techniki biologicznego oczyszczania ścieków (metoda osadu czynnego i złoża biologicznego) oraz biotechnologiczne przetwarzanie odpadów stałych. Student zapoznaje się z mechanizmami usuwania zanieczyszczeń przez mikroorganizmy i rośliny. Dodatkowo student poznaje i opanowuje podstawowe metody oznaczania fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wskaźników jakości ścieków i osadów ściekowych, kontroli liczebności wybranych grup bakterii. Ponadto moduł ten zapoznaje studenta z zasadami pracy w specjalistycznym laboratorium. Zajęcia laboratoryjne doskonalą umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń.

Uwagi:

Wykłady rozpoczynają się 19 lutego 2019 r. w sali B-01 przy ulicy Jagiellońskiej 28. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w Katedrze Biochemii rozpoczną się 21 lutego 2019 r., natomiast w Katedrze Mikrobiologii 28 marca 2019r., zgodnie z harmonogramami, wywieszonymi w gablotach przy Katedrach. Na zajęcia obowiązkowo należy przynieść fartuch laboratoryjny oraz rękawiczki.

Student ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami i teoretycznie przygotować do ćwiczeń (zakres materiału do ćwiczeń przedstawiony jest w instrukcjach oraz protokołach, zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału albo dostępnych w sekretariatach Katedr).

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze, jednak nie więcej niż jedną w bloku ćwiczeniowym, prowadzonym w poszczególnych Katedrach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Izabela Greń, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Piotr Siupka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę z egzaminu pisemnego (0,5)

2. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5).

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną oceny z części biochemicznej i części mikrobiologicznej.

Ocena z laboratorium jest średnią oceny z kolokwium, końcowej oceny z raportów i dodatkowych aktywności, np. dodatkowa prezentacja, krzyżówka itp. wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym.

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu technik oczyszczania środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi z wykorzystaniem metod biologicznych (bioremediacja i fitoremediacja). Szczególny nacisk położony jest na poznanie biologicznych metod oczyszczania gleby wspomaganych przez bioaugmentację mikroorganizmów oraz techniki biologicznego oczyszczania ścieków (metoda osadu czynnego i złoża biologicznego) oraz biotechnologiczne przetwarzanie odpadów stałych. Student zapoznaje się z mechanizmami usuwania zanieczyszczeń przez mikroorganizmy i rośliny. Dodatkowo student poznaje i opanowuje podstawowe metody oznaczania fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wskaźników jakości ścieków i osadów ściekowych, kontroli liczebności wybranych grup bakterii. Ponadto moduł ten zapoznaje studenta z zasadami pracy w specjalistycznym laboratorium. Zajęcia laboratoryjne doskonalą umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń.

Uwagi:

Wykłady rozpoczynają się 19 lutego 2019 r. w sali B-01 przy ulicy Jagiellońskiej 28. Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się 21 lutego 2019 r., ale ich kontynuacja odbędzie się w systemie zdalnym, z wykorzystaniem aplikacji Google, maila oraz aplikacji Teams, zgodnie z harmonogramami. Na zajęcia laboratoryjne obowiązkowo należy przynieść fartuch laboratoryjny oraz rękawiczki.

Student ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami i teoretycznie przygotować do ćwiczeń (zakres materiału do ćwiczeń przedstawiony jest w instrukcjach oraz protokołach, wysyłanych drogą mailową ).

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze, jednak nie więcej niż jedną w bloku ćwiczeniowym, prowadzonym w poszczególnych Katedrach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Izabela Greń, Monika Malicka, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.