Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-09
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka I
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Zuzanna Bielec-Bąkowska, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Ryszard Ciepał, Anna Cieplok, Izabella Franiel, Iwona Jelonek, Marta Kandziora-Ciupa, Mariola Krodkiewska, Aleksandra Nadgórska-Socha, Mariusz Rzętała, Edyta Sierka, Aneta Spyra, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób uzyskania oceny końcowej jest zgodny z opisem modułu zamieszczonym w opisach poszczególnych grup. Uwzględnia on specyfikę i problematykę badawczą prowadzących zajęcia.


Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Zespole badawczym, który student wybrał celem realizacji swojej pracy licencjackiej oraz przygotowanie go do jej wykonania. Praca licencjacka ma najczęściej charakter pracy przeglądowej lub eseju. Dopuszczalna jest także prosta i krótka praca oparta na eksperymencie badawczym i uzyskanych z niego wynikach. W trakcie zajęć student wprowadzany jest od strony praktycznej w tajniki warsztatu naukowego; uczy się praktycznego korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności szybkiej analizy specjalistycznych tekstów. Pod nadzorem promotora wykonuje proste oznaczenia i analizy zgodne z głównym nurtem badań Zespołu badawczego; ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez badawczych; we współpracy z grupą oraz promotorem projektuje proste modele doświadczalne; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej oraz sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Uwagi:

Wymagania wstępne modułu:

wiedza z zakresu nauk przyrodniczych pozwalająca na włączenie się w nurt badań wybranego Zespołu. Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium (w tym BHP). Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie literatury z zakresu studiowanego tematu.

Wymagania merytoryczne:

znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych, podstawowych programów graficznych i tworzenia baz danych. Podstawowa wiedza w zakresie tematyki badawczej realizowanej przez wybrany Zespół badawczy. Umiejętność wykorzystania własnej znajomości języka angielskiego do zrozumienia tekstów naukowych pisanych w tym języku, a niezbędnych dla przygotowania własnej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Jowita Drohojowska, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Marta Kandziora-Ciupa, Joanna Kohyt, Agnieszka Kompała-Bąba, Mariola Krodkiewska, Robert Machowski, Mariusz Rzętała, Piotr Skubała, Danuta Smołka-Danielowska, Aneta Spyra, Aldona Uziębło, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób uzyskania oceny końcowej jest zgodny z opisem modułu zamieszczonym w opisach poszczególnych grup. Uwzględnia on specyfikę i problematykę badawczą prowadzących zajęcia, zainteresowania studenta i postęp w realizacji pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Zespole badawczym, który student wybrał celem realizacji swojej pracy licencjackiej oraz przygotowanie go do jej wykonania. Praca licencjacka ma najczęściej charakter pracy przeglądowej lub eseju. Dopuszczalna jest także prosta i krótka praca oparta na eksperymencie badawczym i uzyskanych z niego wynikach. W trakcie zajęć student wprowadzany jest od strony praktycznej w tajniki warsztatu naukowego; uczy się praktycznego korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności szybkiej analizy specjalistycznych tekstów. Pod nadzorem promotora wykonuje proste oznaczenia i analizy zgodne z głównym nurtem badań Zespołu badawczego; ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez badawczych; we współpracy z grupą oraz promotorem projektuje proste modele doświadczalne; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej oraz sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Uwagi:

Wymagania wstępne modułu:

wiedza z zakresu nauk przyrodniczych pozwalająca na włączenie się w nurt badań wybranego Zespołu. Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium (w tym BHP). Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie literatury z zakresu studiowanego tematu.

Wymagania merytoryczne:

znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych, podstawowych programów graficznych i tworzenia baz danych. Podstawowa wiedza w zakresie tematyki badawczej realizowanej przez wybrany Zespół badawczy. Umiejętność wykorzystania własnej znajomości języka angielskiego do zrozumienia tekstów naukowych pisanych w tym języku, a niezbędnych dla przygotowania własnej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Karolina Bierza, Sławomir Borymski, Marta Kandziora-Ciupa, Agnieszka Kompała-Bąba, Robert Machowski, Aleksandra Nadgórska-Socha, Danuta Smołka-Danielowska, Aldona Uziębło, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób uzyskania oceny końcowej jest zgodny z opisem modułu zamieszczonym w opisach poszczególnych grup. Uwzględnia on specyfikę i problematykę badawczą prowadzących zajęcia z Pracowni, zainteresowania studenta i postęp w realizacji pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Zespole badawczym, który student wybrał celem realizacji swojej pracy licencjackiej oraz przygotowanie go do jej wykonania. Praca licencjacka ma najczęściej charakter pracy przeglądowej lub eseju. Dopuszczalna jest także prosta i krótka praca oparta na eksperymencie badawczym i uzyskanych z niego wynikach. W trakcie zajęć student wprowadzany jest od strony praktycznej w tajniki warsztatu naukowego; uczy się praktycznego korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności szybkiej analizy specjalistycznych tekstów. Pod nadzorem promotora wykonuje proste oznaczenia i analizy zgodne z głównym nurtem badań Zespołu badawczego; ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez badawczych; we współpracy z grupą oraz promotorem projektuje proste modele doświadczalne; ćwiczy umiejętność wyciągania wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej oraz sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Uwagi:

Wymagania wstępne modułu:

wiedza z zakresu nauk przyrodniczych pozwalająca na włączenie się w nurt badań wybranego Zespołu badawczego. Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium biologicznym/fizycznym/chemicznym (w tym BHP). Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie literatury z zakresu studiowanego tematu.

Wymagania merytoryczne:

znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych, podstawowych programów graficznych i tworzenia baz danych. Podstawowa wiedza w zakresie tematyki badawczej realizowanej przez wybrany Zespół badawczy. Umiejętność wykorzystania własnej znajomości języka angielskiego do zrozumienia tekstów naukowych pisanych w tym języku, a niezbędnych dla przygotowania własnej pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)