Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab.

Mariusz Rzętała

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor w jednostce Wydział Nauk Przyrodniczych

Terminy konsultacji dla studentów

W okresie pandemii Covid-19 kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczny.

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe i realizowane badania koncentrują się na: hydrologii(głównie limnologii, a w szczególności na jeziorach i sztucznych zbiornikach wodnych strefy klimatu umiarkowanego), geografii fizycznej, kształtowaniu i ochronie środowiska, geografii turyzmu i krajoznawstwie. Tematyka prac dyplomowych dotyczy następujących zagadnień:
1. Funkcjonowanie jezior i zbiorników wodnych (np. bilans wodny, wymiana wody, wahania stanów wody, warunki termiczno-tlenowe, zjawiska lodowe, eutrofizacja, procesy brzegowe, osady denne).
2. Użytkowanie wód na świecie (np. rzek, jezior, opadowych, podziemnych, mineralnych, morskich).
3. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach o zróżnicowanej antropopresji.
4. Naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych.
5. Zmiany ilościowo-jakościowe wód na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych.
6. Ocena składu i właściwości fizyko-chemicznych (w szczególności występowania pierwiastków śladowych) w osadach dennych ekosystemów wodnych.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Mariusz
Nazwisko
Rzętała
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)