Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Danuta Smołka-Danielowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Nauk Przyrodniczych

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje wg harmonogramu i indywidualne po uzgodnieniu terminu ze studentem

Zainteresowania

Zajmuję się geochemią pierwiastków śladowych (głównie potencjalnie toksycznych m.in. Cd, Pb, Hg, As, Tl) i ziem rzadkich (REE), oraz określam ich źródła, formy występowania i ścieżki migracji w środowisku. Prowadzę badania w zakresie identyfikacji składu chemicznego i fazowego w odpadach przemysłowych (pogórnicze - wydobywcze i przeróbcze oraz energetyczne - z różnych technologicznie procesów spalania paliw kopalnych i współspalania z biomasą w energetyce zawodowej, oraz w indywidualnych paleniskach domowych), biomasie i glebach w sąsiedztwie zakładów energetycznych i przemysłowych. Zajmuję się również wymywalnością zanieczyszczeń z ekstraktów wodnych popiołów ze spalania/współspalania węgla i biomasy. Moje zainteresowania obejmują również tematykę związaną z określeniem zawartości niektórych pierwiastków potencjalnie toksycznych w handlowych produktach spożywczych.

Koordynowane przedmioty

2012/2013L - Geologia 01-OS-S1-1OS-16
2013/2014L - Geologia 01-OS-S1-1OS-16
2014/2015L - Geologia 01-OS-S1-1OS-16
2015/2016L - Geologia 01-OS-S1-1OS-16
2016/2017L - Geologia 01-OS-S1-1OS-16
2017/2018Z - Seminarium I WNoZ 01-OS-S1-1OS-11.WNoZ
2017/2018L - Geologia 01-OS-S1-1OS-16
2017/2018L - Seminarium II WNoZ 01-OS-S1-1OS-12.WNoZ
2018/2019L - Geologia 01-OS-S1-1OS-16
2019/2020L - Geologia W2-S1OS19-1OS-16

Prowadzone przedmioty

Imiona
Danuta
Nazwisko
Smołka-Danielowska
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)