Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab.

Barbara Tokarska-Guzik

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor w jednostce Wydział Nauk Przyrodniczych

Terminy konsultacji dla studentów

miejsce pracy: Jagiellońska 28, pokój A-126 A
konsultacje: termin dowolny - uzgodniony po wcześniejszym kontakcie mailowym

PROPOZYCJE TEMATÓW BADAWCZYCH (przykłady):
- Biologia i ekologia wybranych gatunków roślin obcego pochodzenia jako podstawa planowania działań zaradczych/ograniczających ich rozprzestrzenianie się.
- Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych w rezerwacie przyrody Las Dąbrowa (Nadl. Rudziniec).
- Zasięg gatunków inwazyjnych: niecierpka gruczołowatego i rdestowców wzdłuż cieków i dolin rzecznych w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły.
- Inwentaryzacja i waloryzacja florystyczna wybranych obszarów.
- Stan zachowania i perspektywy ochrony łąk zmiennowilgotnych i muraw kserotermicznych wybranych obszarów regionu śląskiego.

Zainteresowania

• biologia, ekologia, chorologia oraz zmienność genetyczna populacji roślin obcego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych
• fitogeografia, w tym szczególnie chorologia i zasoby rzadkich i chronionych roślin naczyniowych
• wpływ antropopresji na przemiany szaty roślinnej (dynamika, tempo, skala procesu)
• flora roślin naczyniowych siedlisk miejskich i poprzemysłowych (zróżnicowanie, tendencje dynamiczne, możliwości ochrony)
• kartografia florystyczna i przyrodnicze bazy danych (ze szczególnym uwzględnieniem Wyżyny Śląskiej i regionów przyległych oraz Karpat i ich przedpola)
• zastosowanie nowych metod (np. GIS, teledetekcja) w monitoringu środowiska oraz waloryzacji przyrodniczej

W ramach wymienionych zainteresowań możliwe jest formułowanie tematów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich

Koordynowane przedmioty

2022/2023Z - Dendrologia W2-S1BI19-1BL-79
2023/2024Z - Dendrologia W2-S1BI19-1BL-79

Prowadzone przedmioty

Imiona
Barbara Ewa
Nazwisko
Tokarska-Guzik
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)