Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Pluralizm mediów w Hiszpanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DK-S1-KM4-20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Pluralizm mediów w Hiszpanii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się w 1/3 z oceny aktywności na zajęciach oraz 2/3 z kolokwium. Kolokwium składa się z pytań testowych mieszanych.


Student powinien wziąć udział w dyskusji moderowanej minimum 3 razy, ponadto, aby otrzymać ocenę pozytywną powinien udzielić 50%+1 poprawnych odpowiedzi na kolokwium pisemnym.


Na ocenę dostateczną – student wymienia i charakteryzuje główne media w Hiszpanii poziomu centralnego i regionalnego.


Na ocenę dobrą – student potrafi dodatkowo ocenić rolę transformacji ustrojowej w Hiszpanii oraz jej wpływ na rozwój pluralizmu politycznego.


Na ocenę bardzo dobrą – student oprócz wymienionych wyżej potrafi


zaproponować ewentualne rozwiązania wzmacniające pluralizm mediów (na podstawie zdobytej w trakcie konwersatorium wiedzy).

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką systemów medialnych

kształtujących się w procesie transformacji ustrojowej, w państwie przechodzącym zmiany demokratyczne, a także wyrobienie umiejętności analizy zjawiska paralelizmu medialnego, związanego z podziałami społecznymi, politycznymi i etnicznymi w Hiszpanii.

Przedmiot ma na celu przedstawienie działania rynku mediów hiszpańskich w specyficznej sytuacji ustrojowej i politycznej. Zostanie omówiona krótka historia mediów w okresie dyktatury, zmian w czasie transformacji i tranzycji oraz współczesna rola mediów w Hiszpanii. Przedmiot odnosi się także do regionalnych systemów medialnych, które wykształciły się w autonomicznych wspólnotach Królestwa Hiszpanii. Szczegółowo omówiony zostanie rynek prasy, radia i telewizji, a także nowych mediów na poziomie centralnym oraz na poziomie regionalnym, zwłaszcza w regionach separatyzujących. Nacisk kładzie się na pokazanie różnorodności opinii, poglądów, ofert na rynku hiszpańskim, a także form własności i źródeł finansowania.

Uwagi:

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych kulturą śródziemnomorską, a także wpływem polityki na media. Nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się z aktywności na zajęciach oraz wyników z kolokwium. Kolokwium składa się z pytań testowych i otwartych.


Student powinien wziąć udział w dyskusji moderowanej minimum 3 razy. Ponadto, aby otrzymać ocenę pozytywną powinien udzielić 50%+1 poprawnych odpowiedzi na kolokwium pisemnym.


Na ocenę dostateczną – student wymienia i charakteryzuje główne media w Hiszpanii poziomu centralnego i regionalnego.


Na ocenę dobrą – student potrafi dodatkowo ocenić rolę transformacji ustrojowej w Hiszpanii oraz jej wpływ na rozwój pluralizmu politycznego i medialnego.


Na ocenę bardzo dobrą – student oprócz wymienionych wyżej potrafi

zaproponować ewentualne rozwiązania wzmacniające pluralizm mediów (na podstawie zdobytej w trakcie konwersatorium wiedzy).

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką systemów medialnych

kształtujących się w procesie transformacji ustrojowej, w państwie przechodzącym zmiany demokratyczne, a także wyrobienie umiejętności analizy zjawiska paralelizmu medialnego, związanego z podziałami społecznymi, politycznymi i etnicznymi w Hiszpanii.

Przedmiot ma na celu przedstawienie działania rynku mediów hiszpańskich w specyficznej sytuacji ustrojowej i politycznej. Zostanie omówiona krótka historia mediów w okresie dyktatury, zmian w czasie transformacji i tranzycji oraz współczesna rola mediów w Hiszpanii. Przedmiot odnosi się także do regionalnych systemów medialnych, które wykształciły się w autonomicznych wspólnotach Królestwa Hiszpanii. Szczegółowo omówiony zostanie rynek prasy, radia i telewizji, a także nowych mediów na poziomie centralnym oraz na poziomie regionalnym, zwłaszcza w regionach separatyzujących. Nacisk kładzie się na pokazanie różnorodności opinii, poglądów, ofert na rynku hiszpańskim, a także form własności i źródeł finansowania.

Uwagi:

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych kulturą śródziemnomorską, a także wpływem polityki na media. Nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego, aczkolwiek mile widziana. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, ze względu na obcojęzyczną literaturę.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się z aktywności na zajęciach, zaliczenia wskazanej lektury oraz wyników z kolokwium. Kolokwium ma charkter pisemny, mogą pojawić się zarówno pytania testowe, jak i otwarte.


Aby otrzymać ocenę pozytywną z kolokwium, student/ka powinien/na udzielić 50%+1 poprawnych odpowiedzi.


Na ocenę dostateczną – student wymienia i charakteryzuje główne media w Hiszpanii poziomu centralnego i regionalnego.


Na ocenę dobrą – student potrafi dodatkowo ocenić rolę transformacji ustrojowej w Hiszpanii oraz jej wpływ na rozwój pluralizmu politycznego i medialnego.


Na ocenę bardzo dobrą – student oprócz wymienionych wyżej potrafi

zaproponować ewentualne rozwiązania wzmacniające pluralizm mediów (na podstawie zdobytej w trakcie konwersatorium wiedzy).

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką systemów medialnych

kształtujących się w procesie transformacji ustrojowej, w państwie przechodzącym zmiany demokratyczne, a także wyrobienie umiejętności analizy zjawiska paralelizmu medialnego, związanego z podziałami społecznymi, politycznymi i etnicznymi w Hiszpanii.

Przedmiot ma na celu przedstawienie działania rynku mediów hiszpańskich w specyficznej sytuacji ustrojowej i politycznej. Zostanie omówiona krótka historia mediów w okresie dyktatury, zmian w czasie transformacji i tranzycji oraz współczesna rola mediów w Hiszpanii. Przedmiot odnosi się także do regionalnych systemów medialnych, które wykształciły się w autonomicznych wspólnotach Królestwa Hiszpanii. Szczegółowo omówiony zostanie rynek prasy, radia i telewizji, a także nowych mediów na poziomie centralnym oraz na ogólna charakterystyka rynku na poziomie regionalnym, głównie w regionach separatyzujących. Nacisk kładzie się na pokazanie różnorodności opinii, poglądów, ofert na rynku hiszpańskim, a także form własności i źródeł finansowania.

Uwagi:

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych kulturą śródziemnomorską, a także wpływem polityki na media. Nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego, aczkolwiek mile widziana. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, ze względu na obcojęzyczną literaturę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)