Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-OG-S2-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucie Zormanova
Prowadzący grup: Lucie Zormanova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ważonej:

Średnia ważona z oceny ćwiczeń waga 1/2, ocena z wykładu waga 1/2

Pełny opis:

Efekty przedmiotu Pedeutologia zostaną zrealizowane przy pomocy wykładowej i ćwiczeniowej formy kształcenia. Tematyka przedmiotu ukierunkowana jest na zdobycie przez studenta wiedzy z pedeutologii, obejmującej główne obszary zagadnieniowe: rozwój pedeutologii i jej miejsce w naukach pedagogicznych, osobowość nauczyciela, kompetencje nauczyciela, rola nauczyciela w współczesnej szkole, rozwój zawodowy, awans zawodowy nauczyciela, stres w zawodzie nauczyciela, współczesne dylematy zawodu nauczyciela. Ważne miejsce zajmie również podkreślenie roli samokształcenia w działalności nauczyciela.

Efekty kształcenia:

Student zna podstawową terminologię wykorzystywaną w pedeutologii, potrafi ją interpretować i wskazywać drogi i efekty zastosowania.

Student zna źródła pedeutologii.

Student charakteryzuje różne perspektywy poznawcze w badaniu nauczyciela.

Student przedstawia role współczesnego nauczyciela.

Student wskazuje i uzasadnia powinności moralne i etyczne zawodu nauczyciela.

Student wyjaśnia specyfikę nauczycielskiego profesjonalizmu.

Student zna główne zasady dotyczące zawodu nauczyciela i rozwoju zawodowego.

Uwagi:

informacje są wspólne dla wszystkich grup

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucie Zormanova
Prowadzący grup: Lucie Zormanova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ważonej:

Średnia ważona z oceny ćwiczeń waga 1/2, ocena z wykładu waga 1/2

Pełny opis:

Efekty przedmiotu Pedeutologia zostaną zrealizowane przy pomocy wykładowej i ćwiczeniowej formy kształcenia. Tematyka przedmiotu ukierunkowana jest na zdobycie przez studenta wiedzy z pedeutologii, obejmującej główne obszary zagadnieniowe: rozwój pedeutologii i jej miejsce w naukach pedagogicznych, osobowość nauczyciela, kompetencje nauczyciela, rola nauczyciela w współczesnej szkole, rozwój zawodowy, awans zawodowy nauczyciela, stres w zawodzie nauczyciela, współczesne dylematy zawodu nauczyciela. Ważne miejsce zajmie również podkreślenie roli samokształcenia w działalności nauczyciela.

Efekty kształcenia:

Student zna podstawową terminologię wykorzystywaną w pedeutologii, potrafi ją interpretować i wskazywać drogi i efekty zastosowania.

Student zna źródła pedeutologii.

Student charakteryzuje różne perspektywy poznawcze w badaniu nauczyciela.

Student przedstawia role współczesnego nauczyciela.

Student wskazuje i uzasadnia powinności moralne i etyczne zawodu nauczyciela.

Student wyjaśnia specyfikę nauczycielskiego profesjonalizmu.

Student zna główne zasady dotyczące zawodu nauczyciela i rozwoju zawodowego.

Uwagi:

informacje są wspólne dla wszystkich grup

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucie Zormanova
Prowadzący grup: Lucie Zormanova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ważonej:

Średnia ważona z oceny ćwiczeń waga 1/2, ocena z wykładu waga 1/2

Pełny opis:

Efekty przedmiotu Pedeutologia zostaną zrealizowane przy pomocy wykładowej i ćwiczeniowej formy kształcenia. Tematyka przedmiotu ukierunkowana jest na zdobycie przez studenta wiedzy z pedeutologii, obejmującej główne obszary zagadnieniowe: rozwój pedeutologii i jej miejsce w naukach pedagogicznych, osobowość nauczyciela, kompetencje nauczyciela, rola nauczyciela w współczesnej szkole, rozwój zawodowy, awans zawodowy nauczyciela, stres w zawodzie nauczyciela, współczesne dylematy zawodu nauczyciela. Ważne miejsce zajmie również podkreślenie roli samokształcenia w działalności nauczyciela.

Efekty kształcenia:

Student zna podstawową terminologię wykorzystywaną w pedeutologii, potrafi ją interpretować i wskazywać drogi i efekty zastosowania.

Student zna źródła pedeutologii.

Student charakteryzuje różne perspektywy poznawcze w badaniu nauczyciela.

Student przedstawia role współczesnego nauczyciela.

Student wskazuje i uzasadnia powinności moralne i etyczne zawodu nauczyciela.

Student wyjaśnia specyfikę nauczycielskiego profesjonalizmu.

Student zna główne zasady dotyczące zawodu nauczyciela i rozwoju zawodowego.

Uwagi:

informacje są wspólne dla wszystkich grup

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)