Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-PR-SM-KPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łaszczyca
Prowadzący grup: Anna Gronkiewicz, Grzegorz Łaszczyca, Weronika Szafrańska, Ewa Śladkowska, Agnieszka Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią ostatecznej oceny z zaliczenia i ostatecznej oceny z egzaminu przeliczoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr 87 / 2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów

Pełny opis:

Przedmiot „Postępowanie administracyjne” zmierza do zapoznania studenta z zasadami i instytucjami prawnymi postępowania administracyjnego ogólnego oraz administracyjnych postępowań uproszczonych. Obejmuje szczegółową analizę zasad ogólnych postępowania administracyjnego, czyli podstawowych wartości procesowych. Ukazuje podstawowe instytucje i konstrukcje prawne postępowania administracyjnego, tak o charakterze dynamicznym, jak i statycznym. Podstawowym elementem prezentacji staje się pojęcie czynności procesowej, których uporządkowany katalog wyznacza granice postępowania administracyjnego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łaszczyca
Prowadzący grup: Anna Gronkiewicz, Grzegorz Łaszczyca, Weronika Szafrańska, Ewa Śladkowska, Agnieszka Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią ostatecznej oceny z zaliczenia i ostatecznej oceny z egzaminu przeliczoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr 87 / 2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów

Pełny opis:

Przedmiot „Postępowanie administracyjne” zmierza do zapoznania studenta z zasadami i instytucjami prawnymi postępowania administracyjnego ogólnego oraz administracyjnych postępowań uproszczonych. Obejmuje szczegółową analizę zasad ogólnych postępowania administracyjnego, czyli podstawowych wartości procesowych. Ukazuje podstawowe instytucje i konstrukcje prawne postępowania administracyjnego, tak o charakterze dynamicznym, jak i statycznym. Podstawowym elementem prezentacji staje się pojęcie czynności procesowej, których uporządkowany katalog wyznacza granice postępowania administracyjnego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łaszczyca
Prowadzący grup: Anna Gronkiewicz, Grzegorz Łaszczyca, Weronika Szafrańska, Ewa Śladkowska, Agnieszka Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łaszczyca
Prowadzący grup: Anna Gronkiewicz, Grzegorz Łaszczyca, Weronika Szafrańska, Ewa Śladkowska, Agnieszka Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)