Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-PBM05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii molekularnej
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Justyna Guzy-Wróbelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (50%)

- oceny końcowej z laboratorium (50%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie przedmiotu (czyli uzyskanie pozytywnej oceny końcowej przedmiotu) wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej przedmiotu.


Pełny opis:

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu biologii i genetyki molekularnej. Student poznaje zależności pomiędzy funkcjonowaniem organizmów żywych a właściwościami budujących je cząsteczek, takich jak kwasy nukleinowe i białka. Przekazywana jest wiedza na temat interakcji pomiędzy różnymi typami biomolekuł (DNA, RNA i białek) oraz mechanizmami regulującymi te oddziaływania. Ponadto definiowane są podstawowe metody genomiki, transkryptomiki i proteomiki oraz ich zastosowania. Celem przedmiotu jest także przedstawienie mechanizmów generujących zmienność genetyczną i epigenetyczną oraz metody analizy tej zmienności. Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane w biologii oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Uwagi:

Zajęcia laboratorium są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych. Jeśli jednak jest to nieobecność nieusprawiedliwiona, a w trakcie tych zajęć zaplanowane było kolokwium, to student otrzyma z niego ocenę niedostateczną.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Justyna Guzy-Wróbelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (50%)

- oceny końcowej z laboratorium (50%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie przedmiotu (czyli uzyskanie pozytywnej oceny końcowej przedmiotu) wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej przedmiotu.


Pełny opis:

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu biologii i genetyki molekularnej. Student poznaje zależności pomiędzy funkcjonowaniem organizmów żywych a właściwościami budujących je cząsteczek, takich jak kwasy nukleinowe i białka. Przekazywana jest wiedza na temat interakcji pomiędzy różnymi typami biomolekuł (DNA, RNA i białek) oraz mechanizmami regulującymi te oddziaływania. Ponadto definiowane są podstawowe metody genomiki, transkryptomiki i proteomiki oraz ich zastosowania. Celem przedmiotu jest także przedstawienie mechanizmów generujących zmienność genetyczną i epigenetyczną oraz metody analizy tej zmienności. Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane w biologii oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Uwagi:

Zajęcia laboratorium są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych. Jeśli jednak jest to nieobecność nieusprawiedliwiona, a w trakcie tych zajęć zaplanowane było kolokwium, to student otrzyma z niego ocenę niedostateczną.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Katarzyna Gajek, Kornelia Gudyś, Justyna Guzy-Wróbelska, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (50%)

- oceny końcowej z laboratorium (50%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie przedmiotu (czyli uzyskanie pozytywnej oceny końcowej przedmiotu) wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej przedmiotu.


Pełny opis:

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu biologii i genetyki molekularnej. Student poznaje zależności pomiędzy funkcjonowaniem organizmów żywych a właściwościami budujących je cząsteczek, takich jak kwasy nukleinowe i białka. Przekazywana jest wiedza na temat interakcji pomiędzy różnymi typami biomolekuł (DNA, RNA i białek) oraz mechanizmami regulującymi te oddziaływania. Ponadto definiowane są podstawowe metody genomiki, transkryptomiki i proteomiki oraz ich zastosowania. Celem przedmiotu jest także przedstawienie mechanizmów generujących zmienność genetyczną i epigenetyczną oraz metody analizy tej zmienności. Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane w biologii oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Uwagi:

Zajęcia laboratorium są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach laboratoryjnych. Jeśli jednak jest to nieobecność nieusprawiedliwiona, a w trakcie tych zajęć zaplanowane było kolokwium, to student otrzyma z niego ocenę niedostateczną.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Katarzyna Gajek, Justyna Guzy-Wróbelska, Joanna Morończyk, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (50%)

- oceny końcowej z laboratorium (50%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie modułu (czyli uzyskanie pozytywnej oceny końcowej modułu) wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Moduł dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu biologii i genetyki molekularnej. Student poznaje zależności pomiędzy funkcjonowaniem organizmów żywych a właściwościami budujących je cząsteczek, takich jak kwasy nukleinowe i białka. Przekazywana jest wiedza na temat interakcji pomiędzy różnymi typami biomolekuł (DNA, RNA i białek) oraz mechanizmami regulującymi te oddziaływania. Ponadto definiowane są podstawowe metody genomiki, transkryptomiki i proteomiki oraz ich zastosowania. Celem modułu jest także przedstawienie mechanizmów generujących zmienność genetyczną i epigenetyczną oraz metody analizy tej zmienności. Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane w biologii oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Katarzyna Gajek, Justyna Guzy-Wróbelska, Marzena Kurowska, Joanna Morończyk, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (50%)

- oceny końcowej z laboratorium (50%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie modułu (czyli uzyskanie pozytywnej oceny końcowej modułu) wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Moduł dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu biologii i genetyki molekularnej. Student poznaje zależności pomiędzy funkcjonowaniem organizmów żywych a właściwościami budujących je cząsteczek, takich jak kwasy nukleinowe i białka. Przekazywana jest wiedza na temat interakcji pomiędzy różnymi typami biomolekuł (DNA, RNA i białek) oraz mechanizmami regulującymi te oddziaływania. Ponadto definiowane są podstawowe metody genomiki, transkryptomiki i proteomiki oraz ich zastosowania. Celem modułu jest także przedstawienie mechanizmów generujących zmienność genetyczną i epigenetyczną oraz metody analizy tej zmienności. Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane w biologii oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Justyna Guzy-Wróbelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.