Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DP-S1-ZO14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacją
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Maciej Marmola, Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Maciej Marmola, Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Nieuzyskanie oceny pozytywnej lub brak oceny w ogóle przed pierwszym terminem egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z tego terminu. Podobnie jest w sytuacji podchodzenia do drugiego terminu egzaminu.

Egzamin ma formę pisemną (pytania zamknięte i/lub otwarte).

Ocena modułu ustalana jest według wzoru:

OCENA Z MODUŁU= [ocena z ćwiczeń+(ocena z egzaminu*2)]/3

W przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie ustalanie oceny przebiega następująco:

OCENA Z MODUŁU = [ocena z ćwiczeń + ocena z egzaminu w I terminie + ocena z egzaminu w II terminie]/3

Pełny opis:

Student powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i dodatkowo na poszczególne ćwiczenia powinien również przeczytać stosowne

fragmenty literatury dodatkowej. Studiowanie powinno polegać na analizie tekstów podręczników i artykułów, krytycznym

ustosunkowaniu się do proponowanych ujęć, a także sporządzaniu pomocnych w późniejszym powtarzaniu notatek. Lektura pozycji

naukowych, w tym także zapoznawanie się z przykładowym studium przypadków dotyczącymi funkcjonowania organizacji i różnym aspektom zarządzania powinna wzbogacić studentów w potrzebną wiedzę. Wartościowe dla studiowania ma być także zapoznawanie się z artykułami zamieszonymi w czasopismach naukowych oraz publicystycznych, gdyż powinno to ułatwiać ćwiczenie kompetencji analitycznych a także językowych, które student winien weryfikować np. poprzez symulowanie wystąpień publicznych i próby rozwiązywania sytuacji typowych w zarządzaniu organizacją.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach piętnaście razy w semestrze. Pierwszy blok stanowi wykład trwający 2 godz. (2 jednostki po 45 min)

zaś drugi ćwiczenia 2 godzinne (2 jednostki po 45 min).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Czuba
Prowadzący grup: Michał Czuba, Maciej Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Ryszard Kwiatkowski, Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Nieuzyskanie oceny pozytywnej lub brak oceny w ogóle przed pierwszym terminem egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z tego terminu. Podobnie jest w sytuacji podchodzenia do drugiego terminu egzaminu. Egzamin ma formę pisemną (pytania zamknięte i/lub otwarte).

Ocena modułu ustalana jest według wzoru:

OCENA Z MODUŁU= [ocena z ćwiczeń+(ocena z egzaminu*2)]/3

W przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie ustalanie oceny przebiega następująco:

OCENA Z MODUŁU = [ocena z ćwiczeń + ocena z egzaminu w I terminie + ocena z egzaminu w II terminie]/3

Pełny opis:

Student powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i dodatkowo na poszczególne ćwiczenia powinien również przeczytać stosowne fragmenty literatury dodatkowej. Studiowanie powinno polegać na analizie tekstów podręczników i artykułów, krytycznym ustosunkowaniu się do proponowanych ujęć, a także sporządzaniu pomocnych w późniejszym powtarzaniu notatek. Lektura pozycji naukowych, w tym także zapoznawanie się z przykładowym studium przypadków dotyczącymi funkcjonowania organizacji i różnym aspektom zarządzania powinna wzbogacić studentów w potrzebną wiedzę. Wartościowe dla studiowania ma być także zapoznawanie się z artykułami zamieszonymi w czasopismach naukowych oraz publicystycznych, gdyż powinno to ułatwiać ćwiczenie kompetencji analitycznych a także językowych, które student winien weryfikować np. poprzez symulowanie wystąpień publicznych i próby rozwiązywania sytuacji typowych w zarządzaniu organizacją.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach piętnaście razy w semestrze. Pierwszy blok stanowi wykład trwający 2 godz. (2 jednostki po 45 min) zaś drugi ćwiczenia 2 godzinne (2 jednostki po 45 min).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Ryszard Kwiatkowski, Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Nieuzyskanie oceny pozytywnej lub brak oceny w ogóle przed pierwszym terminem egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z tego terminu. Podobnie jest w sytuacji podchodzenia do drugiego terminu egzaminu. Egzamin ma formę pisemną (pytania zamknięte i/lub otwarte) z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Ocena modułu ustalana jest według wzoru:

OCENA Z MODUŁU= [ocena z ćwiczeń+(ocena z egzaminu*2)]/3

W przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie ustalanie oceny przebiega następująco:

OCENA Z MODUŁU = [ocena z ćwiczeń + ocena z egzaminu w I terminie + ocena z egzaminu w II terminie]/3

Pełny opis:

Student powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i dodatkowo na poszczególne ćwiczenia powinien również przeczytać stosowne fragmenty literatury dodatkowej. Studiowanie powinno polegać na analizie tekstów podręczników i artykułów, krytycznym ustosunkowaniu się do proponowanych ujęć, a także sporządzaniu pomocnych w późniejszym powtarzaniu notatek. Lektura pozycji naukowych, w tym także zapoznawanie się z przykładowym studium przypadków dotyczącymi funkcjonowania organizacji i różnym aspektom zarządzania powinna wzbogacić studentów w potrzebną wiedzę. Wartościowe dla studiowania ma być także zapoznawanie się z artykułami zamieszonymi w czasopismach naukowych oraz publicystycznych, gdyż powinno to ułatwiać ćwiczenie kompetencji analitycznych a także językowych, które student winien weryfikować np. poprzez symulowanie wystąpień publicznych i próby rozwiązywania sytuacji typowych w zarządzaniu organizacją.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się zdalnie w dwóch blokach piętnaście razy w semestrze. Pierwszy blok stanowi wykład trwający 1,5 godz. zaś drugi ćwiczenia 1,5 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.