Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-N2-9SM.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Suchodolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ogrodzka-Mazur
Prowadzący grup: Ewa Ogrodzka-Mazur, Krzysztof Śleziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z seminarium ustalona jest na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanej z 3 sposobów weryfikacji efektów uczenia się:

- indywidualna praca nad projektem dyplomowym,

- prezentacja,

- aktywność/dyskusja,

przy założeniu, że każdy sposób weryfikacji zaliczony został pozytywnie na ocenę co najmniej dostateczną.


Zaliczenie z oceną

- Opracowanie części metodologicznej i empirycznej pracy dyplomowej,

- Prezentacja tematyczna realizowanego projektu badawczego,

- Udział w dyskusji podczas zajęć – aktywność.


Pełny opis:

W ramach seminarium dyplomowego studenci zostają przygotowani do dojrzałego, kompleksowego prowadzenia badań, rozszerzają wiedzę z zakresu metodologii badań społecznych, poznają rożne koncepcje metodyki badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru problemów rozwoju, funkcjonowania, edukacji, socjalizacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będących w trudniejszej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej. Student kontynuuje opracowanie koncepcji badawczej pracy magisterskiej oraz przeprowadza badania zgodnie z przyjętą procedurą badawczą.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)