Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinformatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BTA19-2BT-E-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinformatics
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Daszkowska-Golec
Prowadzący grup: Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Justyna Guzy-Wróbelska, Agnieszka Janiak, Miriam Szurman-Zubrzycka, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Daszkowska-Golec
Prowadzący grup: Sunny Ahmar, Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Justyna Guzy-Wróbelska, Agnieszka Janiak, Miriam Szurman-Zubrzycka, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

The final grade for the module consists of a weighted average of 3 student activities:

- assessment of continuing practical skills (0.2)

- partial tests (0.2)

- final credit - in silico project implementation (0.6)

Passing requires a positive grade for each activity.


Final credit is an in silico experiment carried out in the form of a computer analysis. Each student prepares an analysis which is a case study including a full bioinformatics analysis using the analytical methods learned during the course. The student's task is to identify a new gene that is the subject of the study.

Each of the tasks in the test has a specific score. Finally, it is possible to score 20 points. The grading scale is as follows:

20 p 5

17-19.5 p 4+

15-16.5 p 4

12.5-14.5 p 3+

11-12 p 3

<10 p 2


Pełny opis:

Particular emphasis is placed on learning about the various methods used in bioinformatics analyzes. In the analyzes carried out under the supervision of the tutor, the student acquires the ability to search for information in available databases, collect information from biological experiments and basic bioinformatics analyzes. In addition, students will learn how to analyze data from Next Generation High Throughput Sequencing (NGS). During the classes, the tutor uses gamification methods in the didactic process, thanks to which the tutor activates students and, with the use of digital tools, such as Kahoot or Mentimeter quizzes, consolidates the knowledge with students on an ongoing basis during the classes. During Bioinformatics classes, the content of original and review articles in English is used to design experiments as well as analyze and interpret their results. The whole program is a project concept.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Daszkowska-Golec
Prowadzący grup: Sunny Ahmar, Anna Collin, Agata Daszkowska-Golec, Justyna Guzy-Wróbelska, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

The final grade for the module consists of a weighted average of 3 student activities:

- assessment of continuing practical skills (0.2)

- partial tests (0.2)

- final credit - in silico project implementation (0.6)

Passing requires a positive grade for each activity.


Final credit is an in silico experiment carried out in the form of a computer analysis. Each student prepares an analysis which is a case study including a full bioinformatics analysis using the analytical methods learned during the course. The student's task is to identify a new gene that is the subject of the study.

Each of the tasks in the test has a specific score. Finally, it is possible to score 20 points. The grading scale is as follows:

20 p 5

17-19.5 p 4+

15-16.5 p 4

12.5-14.5 p 3+

11-12 p 3

<10 p 2


Pełny opis:

Particular emphasis is placed on learning about the various methods used in bioinformatics analyzes. In the analyzes carried out under the supervision of the tutor, the student acquires the ability to search for information in available databases, collect information from biological experiments and basic bioinformatics analyzes. In addition, students will learn how to analyze data from Next Generation High Throughput Sequencing (NGS). During the classes, the tutor uses gamification methods in the didactic process, thanks to which the tutor activates students and, with the use of digital tools, such as Kahoot or Mentimeter quizzes, consolidates the knowledge with students on an ongoing basis during the classes. During Bioinformatics classes, the content of original and review articles in English is used to design experiments as well as analyze and interpret their results. The whole program is a project concept.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Daszkowska-Golec
Prowadzący grup: Agata Daszkowska-Golec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)