Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2OS19-2OS-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Teresa Nowak, Barbara Tokarska-Guzik, Karina Wieczorek, Zbigniew Wilczek, Wojciech Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej z oceny raportów/kart pracy. Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.

Pełny opis:

Moduł Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza przygotowuje studenta do samodzielnego wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wyznaczonych obszarów modelowych oraz przeprowadzenia waloryzacji całego obszaru i jego elementów składowych. Wskazuje na praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na poziomie zaawansowanym oaz umiejętności przygotowania ekspertyz przyrodniczych z zakresu botaniki i zoologii.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Teresa Nowak, Barbara Tokarska-Guzik, Karina Wieczorek, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej z oceny raportów/kart pracy. Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Aleksander Herczek, Teresa Nowak, Barbara Tokarska-Guzik, Karina Wieczorek, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej z oceny raportów/kart pracy. Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Dominik Chłond, Aleksander Herczek, Teresa Nowak, Barbara Tokarska-Guzik, Karina Wieczorek, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład zaliczany będzie na podstawie testu wyboru. Warunkiem zaliczenia wykładu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z testu.

Laboratorium zaliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej z oceny raportów/kart pracy.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, będącej średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z testu końcowego z wykładów i oceny raportów/kart pracy przygotowywanych podczas laboratoriów.


Pełny opis:

Moduł Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza przygotowuje studenta do samodzielnego wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wyznaczonych obszarów modelowych oraz przeprowadzenia waloryzacji całego obszaru i jego elementów składowych. Wskazuje na praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)