Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-RP3-S1-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen otrzymanych z testu obejmującego treści wykładowe, oraz oceny otrzymanej z ćwiczeń (w oparciu o frekwencje, wykonywanie zadań cząstkowych oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci prezentacji multimedialnej).

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z tematyką udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (planowanie, organizacja, prowadzenie), dzięki czemu będą gotowi do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych związanych z koniecznością udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen otrzymanych z testu obejmującego treści wykładowe, oraz oceny otrzymanej z ćwiczeń (w oparciu o frekwencje, wykonywanie zadań cząstkowych oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci prezentacji multimedialnej).

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z tematyką udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (planowanie, organizacja, prowadzenie), dzięki czemu będą gotowi do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych związanych z koniecznością udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen otrzymanych z testu obejmującego treści wykładowe, oraz oceny otrzymanej z ćwiczeń (w oparciu o frekwencje, wykonywanie zadań cząstkowych oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci prezentacji multimedialnej).

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z tematyką udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (planowanie, organizacja, prowadzenie), dzięki czemu będą gotowi do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych związanych z koniecznością udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Prowadzący grup: Andrzej Czerkawski, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)