Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystent rodziny - wstęp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W7-R2-001 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystent rodziny - wstęp
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla nauk o rodzinie II stopnia - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak, Magdalena Skwarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Moduł składa się z wykładu i ćwiczeń, które są rozliczane osobno. W zależności od cyklu nauczania prowadzą go dwaj wykładowcy lub jeden wykładowca. Wówczas każdy z nich ustala własne kryteria zaliczenia przedmiotu (zazwyczaj ocenione w punktach). Łącznie na moduł składa się 100 punktów, po 50 punktów na wykład oraz ćwiczenia.

Kryteria ocen:

100 - 93 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie

i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

92 - 85 Ocena dobra plus oznacza (4+), dla dowolnej kombinacji powodów, że student okazuje znacząco bardziej efektywne opanowanie materiału i wykonanie zadań niż jest to oczekiwane w trakcie kursu.

84 - 77 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

76 - 68 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał

w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

67 - 60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy

i wykonania zadań.

Poniżej 60 Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i wykonaniu zadań, potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.Pełny opis:

Celem przedmiotu Asystent rodziny – Wstęp jest wskazanie zarówno teoretycznych (opartych na dotychczasowej literaturze), jak i praktycznych (wyniki przeprowadzonych badań) uwarunkowań pracy asystenta rodziny. W toku zajęć studenci poznają profesję asystenta rodziny, która jest pracą z rodzinami z wieloma problemami. Studenci rozwijają umiejętności analizowania sytuacji rodzinnej: rozpoznawania deficytów oraz zasobów rodziny. Studenci uczą się przygotowywać plan pracy z rodziną we współpracy z kompleksowym wsparciem instytucjonalnym. Studenci rozwijają kompetencje zaangażowania na rzecz rodzin zmarginalizowanych, którego celem jest ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w zastępczych formach opieki (placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) oraz uzdrawianie rodziny w jej rodzicielskim wymiarze.

Uwagi:

W każdym cyklu nauczania proszę śledzić, kto prowadzi przedmiot i podążać za jego wskazówkami dydaktycznymi. W systemie USOS otrzymacie Państwo końcową ocenę z modułu, która jest uśrednioną oceną z wykładu i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kornaszewska-Polak
Prowadzący grup: Monika Kornaszewska-Polak, Magdalena Skwarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Moduł składa się z wykładu i ćwiczeń, które są rozliczane osobno. W zależności od cyklu nauczania prowadzą go dwaj wykładowcy lub jeden wykładowca. Wówczas każdy z nich ustala własne kryteria zaliczenia przedmiotu (zazwyczaj ocenione w punktach). Łącznie na moduł składa się 100 punktów, po 50 punktów na wykład oraz ćwiczenia.

Kryteria ocen:

100 - 93 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie

i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

92 - 85 Ocena dobra plus oznacza (4+), dla dowolnej kombinacji powodów, że student okazuje znacząco bardziej efektywne opanowanie materiału i wykonanie zadań niż jest to oczekiwane w trakcie kursu.

84 - 77 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

76 - 68 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał

w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

67 - 60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy

i wykonania zadań.

Poniżej 60 Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i wykonaniu zadań, potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.Pełny opis:

Celem przedmiotu Asystent rodziny – Wstęp jest wskazanie zarówno teoretycznych (opartych na dotychczasowej literaturze), jak i praktycznych (wyniki przeprowadzonych badań) uwarunkowań pracy asystenta rodziny. W toku zajęć studenci poznają profesję asystenta rodziny, która jest pracą z rodzinami z wieloma problemami. Studenci rozwijają umiejętności analizowania sytuacji rodzinnej: rozpoznawania deficytów oraz zasobów rodziny. Studenci uczą się przygotowywać plan pracy z rodziną we współpracy z kompleksowym wsparciem instytucjonalnym. Studenci rozwijają kompetencje zaangażowania na rzecz rodzin zmarginalizowanych, którego celem jest ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w zastępczych formach opieki (placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) oraz uzdrawianie rodziny w jej rodzicielskim wymiarze.

Uwagi:

W każdym cyklu nauczania proszę śledzić, kto prowadzi przedmiot i podążać za jego wskazówkami dydaktycznymi. W systemie USOS otrzymacie Państwo końcową ocenę z modułu, która jest uśrednioną oceną z wykładu i ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.