Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa 12-PE-N2-1AK
semestr zimowy 2013/2014
Wykład, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Antropologia kulturowa 12-PE-N2-1AK
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 45
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grzegorz Odoj
Literatura:

Barnard A.: Antropologia. Zarys teorii i historii. Warszawa 2004.

Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S.: Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska. Kraków 2007.

Eller J. D.: Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków 2012.

Eriksen T. H.: Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej. Warszawa 2009.

Nowicka E.: Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa 1997.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Red. M. Kempny, E. Nowicka. Warszawa 2003.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. Red. M. Kempny, E. Nowicka. Warszawa 2004.

Bauman Z.: Konsumowanie życia. Kraków 2009.

Bauman Z.: Płynna nowoczesność. Kraków 2006.

Edensor T.: Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Kraków 2005.

Golka M.: Imiona wielokulturowości. Warszawa 2010.

Kuper A.: Kultura. Model antropologiczny. Kraków 2005.

Mathews G.: Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa tożsamość. Warszawa 2005.

Salzman P. C., Rice P. C.: Myśleć jak antropolog. Gdańsk 2009.

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper. Warszawa 2009.

Zakres tematów:

Przednaukowe wizje i koncepcje człowieka oraz cywilizacji. Stosunek do inności.

Geneza antropologii (uwarunkowania historyczne, społeczno-kulturowe, ideologiczne, polityczne, filozoficzne) i jej miejsce wśród innych dyscyplin humanistycznych. Podział nauk antropologicznych.

Przedmiot zainteresowań antropologii kulturowej oraz zasadnicze kierunki badań. Ogólne założenia metodologiczne.

Kultura jako centralne pojęcie antropologii: kształtowanie się pojęcia kultury;

współczesna treść, znaczenie i zakres pojęcia; atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury; podstawowe problemy definicyjne; zasadnicze aspekty zjawisk kulturowych. Kultura w epoce ponowoczesnej.

Pierwsze kierunki i prądy oraz ich wpływ na antropologię współczesną: ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm.

Znaczenie socjologiczno-antropologicznej szkoły francuskiej. Strukturalizm C. Lévi-Straussa.

Amerykańska antropologia kulturowa: Franz Boas – prekursor antropologii amerykańskiej; szkoła kultury i osobowości - orientacja konfiguracjonistyczna i orientacja freudowska; neoewolucjonizm – materializm kulturowy w antropologii amerykańskiej: kulturologia, ekologia kulturowa i teoria ewolucji wieloliniowej.

Zasadnicze tendencje, paradygmaty i kierunki współczesnej antropologii kulturowej.

Wpływ zachodnich orientacji teoretycznych na współczesną etnologię i antropologię kulturową w Polsce.

Charakterystyka wybranych problemów, tematów i kategorii antropologii kulturowej: tożsamość kulturowa i jej przeobrażenia we współczesnym świecie; etniczność i wielokulturowość - pluralizm kulturowy; w teatrze życia codziennego, czyli niektóre tematy antropologii codzienności; społeczeństwo masowej konsumpcji i jego specyfika kulturowa.

Rola antropologii kulturowej w kształtowaniu postaw tolerancji i otwartości wobec różnorodności i odmienności kulturowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład podstawowych zagadnień

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.