Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej [12-PE-OP-S1-3PPOW] semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej [12-PE-OP-S1-3PPOW]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 37
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bańka Z., Kuźma J. (red.): Stan i koncepcje rozwoju opieki i wychowania w Polsce, Kraków 1996.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Wyd. II, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887, z późn. zm.)

Wosik-Kawala D. (red.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Literatura uzupełniająca:

Badora S., Marzec D.: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Badora S.: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2009.

Bartoszewska E: Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Brągiel J., Badora S.: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.

Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.): Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Zakres tematów:

1-2. Pojęcie opieki, opieka międzyludzka, struktury opieki, zakresy opieki, opieka a wychowanie, funkcje opieki

3-4. Analiza wybranych tradycji w zakresie organizowania działalności opiekuńczo- wychowawczej. Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce

5. Polski system opieki nad dzieckiem i rodziną – osiągnięcia i potrzeby

6. Rozwiązywanie problemów opieki kompensacyjnej w wybranych krajach Europy

7. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność opiekuńczo-wychowawczą

8. Opiekun-wychowawca – predyspozycje osobowościowe, niezbędne umiejętności i

kompetencje

9. Działania opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i szkołach

10-13. Prezentacje i omawianie projektów studenckich.

14. Człowiek w sytuacji zagrożenia – analiza przypadków (bezrobocie, bieda, ubóstwo, uzależnienia, choroba przewlekła/nieuleczalna, niepełnosprawność, bezdomność, przemoc, sieroctwo społeczne, eurosieroctwo).

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Czytanie i studiowanie literatury obowiązkowej. Wybór lektur z zakresu literatury uzupełniającej. Poszukiwanie i analiza przykładów sytuacji zagrożenia człowieka, rodziny, dziecka. Opracowanie projektu. Przygotowanie prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt - zaprojektowanie jak najbardziej wszechstronnej, a zarazem realnej pomocy dla rodziny dysfunkcyjnej znajdującej się w określonym kontekście społeczno-prawnym. Studenci uwzględniają w projekcie wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń oraz samodzielnego studiowania literatury. Projekt powinien być opisany w punktach, z których każdy uwzględnia jedną formę pomocy oraz krótkie (2-3 zdania) uzasadnienie. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń na najniższym dopuszczalnym poziomie jest uwzględnienie w projekcie przynajmniej trzech form pomocy.

Studenci oddają projekty w postaci wydruku lub formie elektronicznej przed upływem wyznaczonego terminu.

Prezentacja - Studenci przedstawiają na forum grupy przypadek rodziny, dla której zaprojektowali pomoc. Prezentujący studenci powinni przestrzegać podstawowych zasad skutecznej komunikacji. Grupa po wysłuchaniu prezentacji może zadawać pytania i prowadzić dyskusję. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń na najniższym dopuszczalnym poziomie jest prezentacja projektu na forum grupy. Prezentacja odbywa się w trakcie ćwiczeń w wyznaczonych terminach.

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)