Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy pedagogiki 12-AE-S1-4EP
semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Elementy pedagogiki 12-AE-S1-4EP
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anastazja Sorkowicz
Literatura:

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, T. 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania. WAiP, Warszawa 2008.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. T.1-2. PWN, Warszawa 2007

Maliszewski K., Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

Zaorska Z., Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin 2012.

Zakres tematów:

• Znaczenie koncepcji człowieka w definiowaniu podstawowych pojęć: wychowanie i samowychowanie oraz w podejmowaniu działań edukacyjnych, animacyjnych i upowszechnieniowych.

• Warunki skuteczności procesu wychowania.

• Kompetencje wychowawcy.

• Możliwości rozwijania umiejętności wychowawczych – ćwiczenia praktyczne.

• Obserwacja jako metoda badań pedagogicznych.

• Dobre praktyki edukacyjne – kryteria oceny różnych rodzajów działań pedagogicznych.

• Analiza zaobserwowanych działań pedagogicznych na podstawie przygotowanych protokołów z obserwacji.

• Ocena wybranych przykładów działań – dyskusja.

Metody dydaktyczne:

liczba godzin pracy własnej studenta 55

opis pracy własnej studenta • zapoznawanie się ze wskazaną literaturą przedmiotu - przygotowanie analizy tekstów

• przygotowanie się do kolokwium pisemnego na podstawie podanej literatury

• przeprowadzenie obserwacji wybranego działania pedagogicznego – zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia ustnej analizy zaobserwowanych działań

• przygotowanie kryteriów oceny poszczególnych działań pedagogicznych (na wybranych przykładach)

• przygotowanie w zespołach 3 osobowych pracy pisemnej lub prezentacji medialnej z ustnym komentarzem na temat samodzielnie wybranego przykładu dobrych praktyk pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne

12-AE-S1-4EP_w_1

kod(-y) zajęć 12-AE-S1-4EP_fs_2

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację dr Anastazja Sorkowicz

grupa(-y) animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

wymagania merytoryczne Znajomość treści wskazanych tekstów i samodzielnie wybranych lektur uzupełniających oraz ich umiejętne wykorzystanie.

kryteria oceny Ocenie podlegać będzie znajomość treści tekstów z literatury przedmiotu, umiejętność ich trafnego wykorzystania do opracowania podanych zagadnień.

przebieg procesu weryfikacji Weryfikacja prowadzona na bieżąco. Konkretne terminy ustalane ze studentami.

wypowiedź ustna - prezentacja ustna lub ustny komentarz do prezentacji medialnej 12-AE-S1-4EP_w_2

kod(-y) zajęć 12-AE-S1-4EP_fs_2

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację dr Anastazja Sorkowicz

grupa(-y) animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

wymagania merytoryczne Prezentacja w zespołach 3 osobowych wybranych przykładów dobrych praktyk z zakresu działań pedagogicznych wraz z uzasadnieniem i odpowiedziami na pytania grupy.

kryteria oceny Ocenie podlegać będzie umiejętność uzasadnienia wyboru przedstawianego przykładu i jego analizy jako działania pedagogicznego, umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji, czytelność przekazu, terminowość wykonanych prac, umiejętności komunikacyjne prezentujących.

przebieg procesu weryfikacji Weryfikacja prowadzona na bieżąco. Terminy prezentacji zostaną ustalone po konsultacji ze studentami.

Uwagi:

ASKE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.