Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł praktyczny 06-PC-S1-64
semestr zimowy 2015/2016
Praktyka, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Moduł praktyczny 06-PC-S1-64
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Praktyka (PRAKT), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 64
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogumiła Bobik, Agata Cabała, Iwona Durek, Małgorzata Kitlińska-Król, Anida Szafrańska
Literatura:

Podstawowa:

Dykcik W., (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2005.

Dykcik W., (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej, Poznań 2001.

Flanczewska M., Nowak A., Prawne Podstawy kształcenia specjalnego w ustawodawstwie polskim, [w:] Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, M. Chodkowska (red.), Lublin 1999.

Gajdzica Z., Szkic do badań nad efektywnością kształcenia integracyjnego, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Z. Janiszewska- Nieścioruk (red.), Kraków.

Uzupełniająca:

Bąbka J., Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Warszawa 2004.

Kirenko J., Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin 2007.

Krause A., Integracyjne formy pomocy dorosłym osobom z upośledzeniem umysłowym w Niemczech - przykład Lebenshilfe [W]: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Toruń 2000.

Maciarz A., Dziecko niepełnosprawne. Podręczny słownik terminów, Zielona Góra 1996.

Golinowska S., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych: ocena działań instytucji, Warszawa 2004.

Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Katowice 1999.

Kosakowski Cz., Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Olsztyn 2004.

Lovaas O.I., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1993.

Smith D.D., Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa 2006

Tkaczyk G., Charakterystyka kształcenia specjalnego w Polsce, [w:] Interdyscyplinarność w teorii

i praktyce pedagogiki specjalnej, M. Chodkowska (red.), Lublin 1999.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Wybrane zagadnienia, Kraków 1999.

Zakres tematów:

Cele, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie instytucji opiekuńczych, wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych (placówki kształcenia specjalnego i integracyjnego, opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-rehabilitacyjne oraz poradnie specjalistyczne).

2. Dobór środków, metod i warunków pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań rewalidacyjnych i terapeutycznych w placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego, opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz poradniach specjalistycznych.

3. Warsztat pracy pedagoga specjalnego, terapeuty, nauczyciela w szkołach ogólnodostępnych

z oddziałami integracyjnymi, w szkołach i placówkach specjalnych i integracyjnych.

4. Specyfiki funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczestników innych placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, w tym dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Metody dydaktyczne:

Badanie dokumentacji placówki;

Hospitowanie zajęć w placówce (dydaktyczno-wychowawczych rewalidacyjnych, organizacyjnych

i specjalistycznych);

Czynny udział w różnych formach działalności placówki - wynikających z bieżących potrzeb i zadań procesu dydaktyczno-wychowawczego, korekcyjno- kompensacyjnego, wyrównawczego oraz innych

o charakterze terapeutycznym na rzecz podopiecznych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych, rewalidacyjnych i terapeutycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w praktykach śródrocznych zgodnie z harmonogramem praktyk dostosowując się do zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk.

Wywiązanie się z zadań wytyczonych w przebiegu procesu weryfikacji, ocenianych w skali od 2-5.

W raporcie ocenione zostaną:

- dokładność i wnikliwość raportu;

- dokładność i trafność dokonania charakterystyki środowiska wychowawczego;

- prawidłowe opisanie celów, metod i procedur postępowania zaobserwowanych w placówce;

- wnikliwość i uzasadnienie własnych spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania placówki.

W scenariuszu zajęć ocenione będą:

sposób formułowania celów, dobór środków, metod oraz warunków do określonej grupy odbiorców. Opis przebiegu i rezultatu zajęć.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.