Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMINARIUM LICENCJACKIE 0310-CH-S1-035
semestr letni 2015/2016
seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot SEMINARIUM LICENCJACKIE 0310-CH-S1-035
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 10:00 - 11:30
sala 111
Bankowa 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Marzena Dzida
Strona domowa grupy: http://www.zchf.us.edu.pl
Literatura:

1. H.F. Ebel, C. Bliefert, W.E. Russey, The art of scientific writing. From student reports to professional publications in chemistry and related fields, VCH, Weinheim, 1987.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

4. Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN, oprac. A. Kubiak-Sokół, Warszawa, 2008.

Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień

Zakres tematów:

Obowiązują treści będące przedmiotem pracy licencjackiej

Formułowanie celów badawczych oraz opisywanie zagadnień badawczych będących przedmiotem pracy licencjackiej. Opracowanie, analiza oraz prezentacja ustna uzyskanych wyników. Sposoby przeglądu literatury. Przygotowanie konspektu i pisanie pracy licencjackiej. Prowadzenie dyskusji naukowych. Tworzenie poprawnych prezentacji multimedialnych na temat zagadnień będących przedmiotem pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja multimedialna

streszczenie pracy w formie pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

Student przygotowuje prezentację kierując się kryterium merytorycznym (realizacja tematu) oraz formą przekazu ( kompozycja obrazu, język i styl, wykorzystanie czasu).

Prezentacja oceniana jest pod kątem przedstawianych treści merytorycznych,

dopracowania strony graficznej oraz umiejętnego prowadzenia wykładu i dyskusji.

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy ,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana, zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy ,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, właściwe wykorzystanie czasu, formułowanie poprawnych merytorycznie

odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy ,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy ,

z zastosowaniem wybranych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dostateczna - omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, liczne błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Student przygotowuje konspekt tydzień przed swoją drugą prezentacją ustną i rozdaje wszystkim studentom uczestniczącym w seminarium oraz prowadzącemu zajęcia. Student przygotowuje konspekt raz w semestrze, uwzględnia wszystkie uwagi przekazane przez prowadzącego po pierwszej prezentacji ustnej.

Ocena bardzo dobra - student opracowuje w wyznaczonym terminie w sposób

merytorycznie poprawny oraz w pełni samodzielnie konspekt pracy w formie pisemnej, w pracy pisemnej widoczny jest wkład własny studenta w treść pracy;

Ocena dobra plus – student opracowuje w wyznaczonym terminie w sposób merytorycznie poprawny oraz w pełni samodzielnie konspekt pracy w formie pisemnej, w pracy pisemnej widoczny jest wkład własny studenta w treść pracy, popełnia nieliczne błędy, nie wynikające z braków merytorycznych;

Ocena dobra - student opracowuje w wyznaczonym terminie w sposób merytorycznie poprawny konspekt pracy w formie pisemnej, popełnia nieliczne błędy, nie wynikające z braków merytorycznych;

Ocena dostateczna plus – student opracowuje w wyznaczonym terminie w sposób merytorycznie poprawny konspekt pracy w formie pisemnej, popełnia nieliczne błędy;

Ocena dostateczna – student z pomocą opiekuna opracowuje w wyznaczonym terminie w sposób merytorycznie poprawny konspekt pracy w formie pisemnej według wzoru, popełnia błędy;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.