Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Chrząszcz
Literatura:

• Bieńkowska I., Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków 2008

• Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1995

• Cytowska B, Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków 2005

• Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Warszawa 1989

• Kaja B., Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995

• Reid G.,Wearmouth J., Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk 2008

• Skorek E.M.: Terapia pedagogiczna. T 1 i 2. Wybrane zagadnienia. Kraków 2000

Zakres tematów:

• Zasady i sposoby szczegółowej diagnozy dysleksji (na przykładach) i innych zaburzeń wpływających na trudności w czytaniu i pisaniu.

• Badanie lateralizacji u dzieci. Przejawy zaburzeń na przykładach (lateralizacji, pisma lustrzanego itd.). Próby Zazzo.

• Teoretyczne i praktyczne zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Współpraca z rodzicami.

• Przebieg pracy z dzieckiem. Analiza metod m.in. modyfikacje Metody Bon Depart na gruncie polskim: Metoda Dobrego Startu, Alfabet Piosenek, Śpiewane litery i inne.

• Omówienie i diagnozowanie przypadków z zeszytów uczniowskich.

• Zapoznanie z terapią zaburzeń dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

• Zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Omówienie i diagnozowanie przypadków z zeszytów uczniowskich

• Zapoznanie z terapią zaburzeń matematycznych według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

• Omówienie sposobów diagnozy na przykładach.

• Konstruowanie programów indywidualnych.

• Tworzenie scenariuszy zajęć.

• Omówienie konspektów zajęć korekcyjno- kompensacyjnych przez studentów oraz przygotowanych prezentacji przez studentów.

Metody dydaktyczne:

jak w sesji nadrzędnej

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja przygotowana w grupie:

• 15-20 minutowa prezentacja multimedialna zgodnie z ustalonym harmonogramem i jej omówienie

• Kryteria oceny: klarowność i przejrzystość prezentowanych treści; powiązanie z praktyką i pozostałymi treściami omawianymi na zajęciach (kompatybilność treści); odniesienia do literatury, przygotowanie kopii dla prowadzącego zajęcia

Uwagi:

OA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.