Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-5MPKK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Iwona Donocik, Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna

Pełny opis:

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jest modułem, którego celem jest teoretyczne zapoznanie studentów z podstawami terapii pedagogicznej, formami terapii, a także prawnym i organizacyjnym zakresem realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jako formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w placówkach oświatowych, na różnych etapach edukacji. Ponadto zakres wykładu skupia się na na metodach i formach stosowanych podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem korekcji i kompensacji określonych dysfunkcji i trudności. Z kolei ćwiczenia koncentrują się na analizie: specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeniu przetwarzania słuchowego, ADHD, trudnościach grafomotorycznych, zaburzeniach koncentracji uwagi i pamięci, nieharmonijnym rozwoju poznawczym, emocjonalnym, motorycznym itd., innych trudnościach i zaburzeniach i adekwatnych formach i metodach pracy z uczniem o SPE, w tym przygotowanie scenariuszy zaj. kor.-komp. i tworzenia pomocy terapeutycznych do tych zajęć z wykorzystaniem TIK.

Uwagi:

10 godz. wykładów

15 godz. ćwiczeń

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)