Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-OA-S1-5MPKK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Katarzyna Chrząszcz, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Student posiada usystematyzowana wiedzę z zakresu metod pracy korekcyjno-kompensacyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej ma wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych problemów oraz objawów zaburzeń rozwojowych u dzieci. Ma wyposażyć w elementarną wiedzę na temat diagnozowania przyczyn trudności w uczeniu, dostarczyć wiedzy w zakresie korekty zaburzeń rozwojowych, doboru metod i form pracy z dziećmi wymagającymi pomocy terapeutycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrząszcz
Prowadzący grup: Katarzyna Chrząszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej ma wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych problemów oraz objawów zaburzeń rozwojowych u dzieci. Ma wyposażyć w elementarną wiedzę na temat diagnozowania przyczyn trudności w uczeniu, dostarczyć wiedzy w zakresie korekty zaburzeń rozwojowych, doboru metod i form pracy z dziećmi wymagającymi pomocy terapeutycznej.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej ma wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych problemów oraz objawów zaburzeń rozwojowych u dzieci. Ma wyposażyć w elementarną wiedzę na temat diagnozowania przyczyn trudności w uczeniu, dostarczyć wiedzy w zakresie korekty zaburzeń rozwojowych, doboru metod i form pracy z dziećmi wymagającymi pomocy terapeutycznej.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Iwona Donocik, Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna

Pełny opis:

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jest modułem, którego celem jest teoretyczne zapoznanie studentów z podstawami terapii pedagogicznej, formami terapii, a także prawnym i organizacyjnym zakresem realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jako formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w placówkach oświatowych, na różnych etapach edukacji. Ponadto zakres wykładu skupia się na na metodach i formach stosowanych podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem korekcji i kompensacji określonych dysfunkcji i trudności. Z kolei ćwiczenia koncentrują się na analizie: specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeniu przetwarzania słuchowego, ADHD, trudnościach grafomotorycznych, zaburzeniach koncentracji uwagi i pamięci, nieharmonijnym rozwoju poznawczym, emocjonalnym, motorycznym itd., innych trudnościach i zaburzeniach i adekwatnych formach i metodach pracy z uczniem o SPE, w tym przygotowanie scenariuszy zaj. kor.-komp. i tworzenia pomocy terapeutycznych do tych zajęć z wykorzystaniem TIK.

Uwagi:

10 godz. wykładów

15 godz. ćwiczeń

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.