Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność pożytku publicznego i wolontariat 05-SP-S1-DPPIW
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Działalność pożytku publicznego i wolontariat 05-SP-S1-DPPIW
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bartosz Drdzeń, Witold Mandrysz
Literatura:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Literatura obowiązkowa

- H. Izdebski Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Komentarz Warszawa 2003

- M. Rymsza i inni Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2006

- H. Izdebski, M. Małek Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce w Kapitał społeczny i ekonomia społeczna [red] . Kaźmierczak, M. Rymsza Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2007

- B. Kromolicka [red] Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, Akapit Toruń 2005

- Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność? Jan Jakub Wygnański Warszawa 2008 Wydawnictwo: Stowarzyszenie Klon/Jawor

- Od trzeciego sektora do przedsiębiorczosci społecznej – wyniki badan ekonomii społecznej w Polsce.Warszawa 2008 Wydawnictwo: Stowarzyszenie Klon/Jawor

- Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Warszawa 2008

- M. Załuska, W. Toczyski, E. Leś, J. Boczoń [red.], Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Interart, Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca

- S. Golinowska, D. Głogosz [red.], Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, IPISS, Warszawa 1999

- M. Granat [red.], Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno – finansowe, ISP, Warszawa 2000

- Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2005 MPiPS Warszawa 2007

- Roczniak nr 2 Wolontariat nowe spojrzenie na pracę społeczną

Zakres tematów:

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

- Działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

- Zakres działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych.

- Formalne i prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych w zakresie działalności pożytku publicznego.

- Działalność pożytku publicznego na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych z uwzględnieniem przykładów współpracy z instytucjami publicznymi: realizacji zadań publicznych, określania strategii oraz realizacji lokalnych partnerstw.

- Rola wolontariatu i uwarunkowań prawnych działalności wolontariuszy.

- Przykłady udziału wolontariuszy w działaniach społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- dyskusja dydaktyczna

- case study

- praca zespołowa: prezentacja pracy grupowej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składają się oceny cząstkowe:

- ocena umiejętności zgromadzenia, wykorzystania i zaprezentowania różnorodnych informacji o funkcjonowaniu wybranej organizacji pozarządowej

- ocena przygotowanej pracy: prezentacja z dyskusją

- ocena wykorzystanej wiedzy oraz sposobu wyrażania opinii.

- ocena aktywności w zakresie prowadzenia/udziału w dyskusji.

Uwagi:

6 semestr Praca Socjalna (stacjonarne 1 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.