Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 18
Prowadzący: Barbara Chojnacka-Synaszko
Literatura:

Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa 1989.

Kaja B.: Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 2007.

Kijowska I.M., Sorokosz I. (red.): Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wybrane aspekty metodyczne. Elbląg 2014.

Krasowicz-Kupis G. (red.), Perspektywa psychologiczna, Dysleksja rozwojowa, Gdańsk 2006.

Oszwa U.: Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków 2005.

Pętlewska H.: Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia pedagogiczna. Kraków 2003.

Skibińska H.: Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Bydgoszcz 2001.

Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 1. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2005.

Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zakres tematów:

 Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna – ujęcia definicyjne.

 Problemy edukacyjne uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa.

 Zburzenia będące przyczyną trudności w nauce (zaburzenia percepcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, zaburzenia percepcji słuchowej, zaburzenia i opóźnienia w rozwoju ruchowym, zaburzenia procesu lateralizacji, zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych, specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych).

 Programowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej

- Etapy pracy terapeutycznej

- Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i grupowa terapia pedagogiczna

- Struktura i przebieg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – schemat scenariusza.

 Zasady prowadzenia terapii pedagogicznej.

 Kompetencje terapeuty pedagogicznego.

Metody dydaktyczne:

wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne. Czas trwania – 40 minut. Student zostanie poinformowany o terminie i przebiegu kolokwium na początku semestru zimowego.

Ocenie podlega usystematyzowana, refleksyjna wiedza studenta dotycząca podstawowych aspektów w zakresie metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej; student orientuje się w założeniach i celach terapii pedagogicznej, jej etapach, w metodach i ćwiczeniach do zastosowania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zna zasady, wytyczne w planowaniu pracy korekcyjno-terapeutycznej przy uwzględnieniu odpowiedniej diagnozy oraz wie, jakimi kompetencjami powinien odznaczać terapeuta pedagogiczny. Zna podłoże problemów edukacyjnych uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Uwagi:

OA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.