Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychopedagogiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie 06-PC-S1-41
semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza psychopedagogiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie 06-PC-S1-41
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 68
Limit miejsc: 71
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Bogumiła Bobik
Literatura:

Skałbania B. (2011) Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszray badawcze i rozwiązania praktyczne.

-Jarosz E., Wysocka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania.

-Paluchowski J. (2007) Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia – standardy.

-Frydrychowicz A. i in. (2004) Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie, przewodnik metodyczny.

-Borowska-Beszta B. (2005) Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych)-szkice metodologiczne.

-Baker B. L. Brightman A. J., Heifetz L. J. Murphy D. M., (1977) Problemy behawioralne. Kroki do niezależności. Seria do trenowania umiejętności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

- Bogdanowicz M., (2003) Skale obserwacji zachowania dzieci i rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego

- Cytowska B., Winczura B.(red.) (2006) Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne.

- Doman G., (1996) Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu

- Franczyk A., Krajewska K., (2005) Skarbiec nauczyciela terapeuty ( na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej), czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych

- Karwowska –Struczyk M., Hajnicz W., (1998) Obserwacja w poznaniu dziecka

- Kielin J., (2002) Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalistycznych

- Oster G. D., Gould P., (2003) Rysunek w psychoterapii

- Schopler E., Reichler R. J., Basford A., Marcus L. M. (1995)Profil psychoedukacyjny. Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju

- Stierlin H., Drucker-Embden I,, Wetzel N., Wirsching M., (1999) Pierwszy wywiad z rodziną

-Ziemski S. (1973) Problemy dobrej diagnozy.

Zakres tematów:

I. Charakterystyka procesu diagnostycznego, pojęcie niepełnosprawności intelektualnej

• problemy dotyczące nomenklatury używanej w pedagogice specjalnej i diagnostyce,

• typy diagnoz stosowane współcześnie w praktyce pedagogicznej i psychologicznej,

• nurty i modele w diagnozie osób niepełnosprawnych intelektualnie,

• uwarunkowania procesu diagnostycznego,

• zasady, cele i znaczenie diagnozy.

II. Specyfika diagnozy dziecka z zaburzeniami w rozwoju

• znaczenie diagnozy w ocenie sytuacji i potrzeb dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,

III. Rodzaje oraz zastosowanie metod i narzędzi diagnostycznych w diagnozie osób z niepełnosprawnością intelektualną

• obserwacja i jej rola,

• rozmowa,

• wywiad z dzieckiem i jego rodzicami – zasady i cel,

• formy zabaw stosowane w diagnozie,

• analiza dokumentów i wytworów,

• testy i skale (Skala Wechslera, Test Matryc Ravena, Inwentarz Gunzburga, Skale obserwacji zachowań Bogdanowicz, Profil Psychoedukacyjny Schoplera, Profil osiągnięć ucznia Kielina i inne)

• ankiety.

III. Rola poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w systemie opieki diagnostycznej nad niepełnosprawnymi intelektualnie. Orzecznictwo psychopedagogiczne.

• schemat opinii o charakterze orzeczenia diagnostycznego,

• studium przypadku z perspektywy diagnostycznej (wzory opisu przypadku),

• problemy ewaluacji- diagnoza jako proces.

IV. Repetytorium, zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Słowne, oglądowe, praktyczne, aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości z zadaniami zamkniętymi i półotwartymi.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach testu: 25.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 25-24

Dobry – 23-20

Dostateczny – 19-14

Niedostateczny – 13 i mniej punktów.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.