Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Wprowadzenie do psychologii pozytywnej 06-PE-OP-S1-22.30
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet specjalnościowy - Wprowadzenie do psychologii pozytywnej 06-PE-OP-S1-22.30
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 203
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Edyta Charzyńska
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/wpip/course/view.php?id=149
Literatura:

1. Csikszentmihalyi, M. (2005). Wprowadzenie. Satysfakcja a jakość życia (s. 13-20, 87–132). W: M. Csikszenmihalyi (2005). Przepływ: psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Biblioteka Moderatora.

2. Czapiński, J. (2009). (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Gable, S. L., Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology. Review of General Psychology, 9(2), 103–110.

4. Gulla, B., Tucholska, K. (2007). Psychologia pozytywna – cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z Psychologii w KUL, 14, 133–152.

5. Kwiatek P., Bajer P. (2013), Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia). Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(17), 227–245.

6. Kwiatek, P., Wilczewska, K. (2015). Czym jest, a czym nie jest psychologia pozytywna? Poszukiwanie paradygmatu. Seminare. Poszukiwania naukowe, 36(4), 135–145.

7. Peterson, Ch., Park., N. (2007). Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki. W: P. A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 263–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Reznitskaya, A., Sternberg, R. J. (2007). Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości”. W: P. A. Linley, S. Jospeh (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 132–152). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

9. Shoshani, A., Aviv, I. (2012). The pillars of strength for first-grade adjustment – Parental and children's character strengths and the transition to elementary school. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 315–326.

10. Shoshani, A., Slone, M. (2013). Middle school transition from the strengths perspective: Young adolescents’ character strengths, subjective well-being, and school adjustment. Journal of Happiness Studies, 14(4), 1163–1181.

11. Wagner, L. (2018, sierpień). Good character is what we look for in a friend: Character strengths are positively related to peer acceptance and friendship quality in early adolescents. Journal of Early Adolescence: ePub ahead of print.

Zakres tematów:

1. Psychologia pozytywna: początki, przedstawiciele, założenia

2. Drogi do szczęścia: szczęście w ujęciach hedonistycznym i eudajmonistycznym

3. Determinanty szczęścia

4. Cnoty moralne i siły charakteru: koncepcja Ch. Petersona i M. Seligmana

5. Badania nad siłami charakteru wśród dzieci i młodzieży

6. Pozytywna szkoła: pozytywne interwencje psychologiczne w edukacji

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, materiały audiowizualne, dyskusja, burza mózgów, metoda uczenia się we współpracy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- praca pisemna na temat możliwości wykorzystania psychologii pozytywnej we własnej pracy pedagogicznej lub scenariusz zajęć wprowadzających elementy psychologii pozytywnej (0-5 punktów),

- aktywność na zajęciach (0-3 punkty),

- prezentacja wybranych elementów własnego portfolio pozytywności (1 punkt dodatkowy),

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, każda kolejna powinna zostać uzupełniona w trakcie dyżuru).

Ocena końcowa:

7 pkt i więcej: bardzo dobra

6,5 pkt: dobra plus

Od 5,5 do 6 pkt: dobra

Od 4,5 do 5 pkt: dostateczna plus

4 pkt: dostateczna

Poniżej 4 pkt: niedostateczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.