Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną 12-PE-ZTP-N2-4MTONI
semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną 12-PE-ZTP-N2-4MTONI
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 16:45
sala 107
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Dorota Prysak
Literatura:

Bobińska K., Pietras T., Gałecki P., Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław, 2012.

Borzyszkowa H., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [w:] D. Lotz, K. Wenty, W. Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin, 2002.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna Od tradycji do współczesności, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2015.

Kossakowski Cz., 2001, Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo, Akapit, Toruń, 2001.

Puszczałowska-Lizis E., Biała E.A., Terapia osób o specjalnych potrzebach, Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2013.

Skorek E., M., (red.), Terapia pedagogiczna. Wybrane zagadnienia, T.1-2, Impuls, Kraków, 2004.

Cieszyńska, J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2008.

Cudak H., Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa, 2000.

Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Warszawa, 2008.

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa, 1998.

Palak Z., Wójcik M., (red.), Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2016.

Smith D.D., Pedagogika specjalna, T.1-2. Warszawa, 2009.

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie, Katowice, 2006.

Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa, 2007.

Gajdzica Z., Funkcje podręcznika w kształceniu uczniów lekko upośledzonych umysłowo, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1999, t. 10.

Kielin J. (red.), Rozwój daje radość. Gdańsk 1999.

Kwiatkowska M., Dzieci głęboko niezrozumiane. Warszawa 1997.

Mikrut A., J. Wyczesany, Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków 1998.

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Warszawa 2012.

Piszczek M. (red.), Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli. Warszawa 2000.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka uwarunkowań procesu diagnostycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Podstawy metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania osób z poszczególnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

3. Szczegółowa charakterystyka metod terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki i złożoności zaburzeń w stopniach niepełnosprawności intelektualnej

4. Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczny aspekt jego tworzenia.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej.

Praca z tekstem – analiza krytyczna tekstów źródłowych – metody problemowe, eksponujące, audiowizualne; projekt grupowy – przygotowanie i poprowadzenie w małych grupach zajęć.

Metody kształcenia: Dyskusja, case study, praca indywidualna, praca w grupach, burza mózgów.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja przygotowana w grupie:

• ocena aktywności na zajęciach

• merytoryczna ocena projektu

• kryteria oceny: poprawność merytoryczna, klarowność i przejrzystość prezentowanych treści; powiązanie z praktyką i pozostałymi treściami omawianymi na zajęciach (kompatybilność treści); odniesienia do literatury

Uwagi:

ZEWiTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.