Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa [W3-BM-S1-RSZ20] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa [W3-BM-S1-RSZ20]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
co drugi piątek (parzyste), 15:30 - 17:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Włodzimierz Wątor
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. B. Balcerowicz, „Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, rozdz. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11.

2. A. Czupryński, „Współczesna sztuka operacyjna”, Wyd. AON, Warszawa 2009, rozdz. 1, 3, 4.

3. W. Kitler (red.), „System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy”, Wyd. AON, Warszawa 2014, rozdz. 1, 12, 13.

4. R. Kuźniar, R. Balcerowicz (…) „Bezpieczeństwo międzynarodowe”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, rozdz. 5.

5. D. Majchrzak, „Bezpieczeństwo militarne Polski”, Wyd. AON, Warszawa 2015, rozdz. 2, 3, 4.

6. M. Madej (red.) „Wojny Zachodu”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017,

część I.

7. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, „Współczesne konflikty zbrojne”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, cz. 1.

8. A. Polak (red.) „Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki obronności”, Wyd. AON, Warszawa 2014, rozdz. 2, 3, 4, 12.

9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014.

10. Strategiczny Przegląd Obronny 2016

11. P. Żurawski vel Grajewski, „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, rozdz. 1, 2, 4, 6, 12.

Literatura uzupełniająca;

1. B. Balcerowicz, „Obronność państwa średniego”, Wyd. Bellona, Warszawa 1996, rozdz. 2, 3, 5.

2. M. Huzarski (red.) „Leksykon obronności. Polska i Europa”, Wyd. Bellona, Warszawa 2014.

3. The Military Balance, IISS The International Institute For Strategic Studies

4. M. Walzer, „Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

5. Akty prawne:

 ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z późniejszymi zmianami;

 ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

 ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym;

 ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;

 ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP;

 ustawa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;

 ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

6. Artykuły z czasopism branżowych („Polska Zbrojna”, „Przegląd Sił Zbrojnych”„Technika Wojskowa”, portal Defence 24

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii.

2. System bezpieczeństwa narodowego Polski i jego składowe.

3. Organizacja Sił Zbrojnych RP (SZ RP)

4. Porównanie SZ RP z wybranymi armiami świata (regionu). Współpraca wojskowa Polski z wybranymi państwami. Trendy w sferze wojskowości.

5. Tendencje we współczesnych konfliktach zbrojnych

6. Zadania SZ RP wynikające z przepisów prawa krajowego oraz zobowiązań międzynarodowych (NATO, UE):

 przygotowanie SZ RP do działania w czasie kryzysu lub wojny;

 zadania SZ RP wynikające z ustaw: „o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym” oraz przepisów wykonawczych

 zadania SZ RP podczas działań przeciwpandemicznych

7. Rodzaje oraz uwarunkowania współczesnych operacji wojskowych:

 zasadnicze działania taktyczne;

 operacje wojenne, reagowania kryzysowego oraz pokojowe.

8. Wielonarodowe siły wojskowe (Siły Odpowiedzi NATO, Grupy Bojowe UE, siły w ramach koalicji) z uwzględnieniem zaangażowania SZ RP

9. Zasady udziału SZ RP w operacjach poza granicami państwa

10. Kierunki rozwoju i modernizacji SZ RP.

11. Repetytorium

12. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Wykład (problemowy, konwersatoryjny – stosownie do specyfiki zagadnienia oraz przygotowania grupy)

Dyskusja związana z wykładem, dyskusja wielokrotna

Seminarium (ćwiczeniowe, referatowo-dyskusyjne)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólny zakres tematyczny testu oraz kwestie organizacyjne zostaną przedstawione w trakcie repetytorium.

Test składa się z 15 pytań (platforma Moodle). Czas trwania testu: 20 minut. Wymóg zaliczenia – uzyskanie 60% punktów.

Zaliczenie odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Uwagi:

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do poszczególnych zagadnień realizowanych metodą seminarium ćwiczeniowego (referatowo-dyskusyjnego) oraz zaliczenia przedmiotu. Szczegółowe wskazówki zostaną każdorazowo określone w „Wytycznych”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)