Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 11

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Hupert-Kocurek
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, w tym anglojęzyczne; specjalistyczne portale naukowe związane z tematyką przygotowywanej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Produkcja białek rekombinowanych i ich zastosowanie w terapii nowotworów.

Krótkie sekwencje tandemowe i ich zastosowanie w kryminalistyce i diagnostyce medycznej.

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca studenta z literaturą; omawianie i dyskusja nad zgromadzoną literaturą oraz opracowanymi treściami poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej. Konsultacje online przez MS Teams oraz kontakt mailowy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie, zaakceptowanego przez promotora, tekstu pracy dyplomowej. Przygotowana praca powinna spełniać kryteria dla prac naukowych, omawiać wybrany temat na podstawie najnowszej literatury, głównie anglojęzycznej.

Ocena bieżąca pracy studenta obejmuje zaangażowanie i aktywność studenta podczas przygotowywania pracy oraz w trakcie dyskusji, merytoryczne przygotowanie i znajomość opracowywanych zagadnień, umiejętność doboru literatury.

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany, kreatywny i systematyczny, aktywnie uczestniczy w dyskusjach, bardzo dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i systematyczny, uczestniczy w dyskusjach, dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego przygotowuje tekst pracy licencjackiej.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez promotora, nie rozumie sensu powierzonych zadań, pracuje niedbale, nie potrafi dyskutować, z trudem przygotowuje kolejne fragmenty pracy licencjackiej, nie zna zasad pisania tekstów naukowych.

Przewidywane są również oceny +db i +dst.

Uwagi:

dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)