Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 15

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Wróbel-Marek
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57179bfce0c14e18871f67796a00427d%40thread.tacv2/conversations?groupId=86895775-4114-4510-b982-19cf7d44d3e9&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311
Literatura:

1) Wojtaszek P. i inni, 2006, 2007. Biologia Komórki Roślinnej, PWN Warszawa

2) Woźny A., Michejda J., Ratajczak L., 2000. Podstawy biologii komórki roślinnej, Wydawnictwo Naukowe, Poznań

3) Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN, Warszawa (wydanie nie starsze niż 2002 rok)

4) Alberts B. i inni, 2005. Podstawy biologii komórki, PWN, Warszawa

5) Postępy Biologii Komórki, kwartalnik

6) Opracowania i publikacje przeglądowe oraz oryginalne artykuły naukowe (w języku polskim i/lub angielskim) wskazane przez promotora.

Zakres tematów:

1. Poszukiwanie piśmiennictwa z zakresu realizowanego tematu pracy licencjackiej.

2. Doskonalenie umiejętności analizy tekstów i specjalistycznej terminologii polskiej i anglojęzycznej.

3. Omawianie i dyskusja zebranych materiałów.

4. Przygotowanie pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne:

Promotor podchodzi indywidualnie do każdego studenta zwracając uwagę na jego zainteresowania i potrzeby. W ramach pracowni licencjackiej promotor wykorzystuje platformę Teams i stosuje pokaz oraz dyskusję jako metody dydaktyczne, zachęcając studenta do samodzielnego wykorzystania przedstawionych technik przygotowywania materiałów do umieszczenia w pracy licencjackiej oraz pisania pracy licencjackiej. Ponadto, student, pod nadzorem promotora pracy licencjackiej:

1. Doskonali umiejętności przeszukiwania baz danych i baz literaturowych w celu przygotowania piśmiennictwa niezbędnego do napisania pracy licencjackiej.

2. Ocenia przydatność zgromadzonej literatury do pisania pracy.

3. Wyciąga wnioski i konkluzje na podstawie danych literaturowych.

4. Wykorzystuje programy graficzne (np.:Corel Draw, Adobe Photoshop), aby przygotować figury, schematy lub zdjęcia do pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Promotor weryfikuje pracę studenta na pracowni oraz ocenia przygotowaną przez studenta pracę licencjacką.

Ocena bardzo dobra – praca licencjacka zawiera wszystkie konieczne elementy. Student dokładnie opisuje zgromadzoną literaturę zgodną z tematyką pracy licencjackiej. Praca licencjacka wykonana jest bardzo starannie pod względem merytorycznym a także od strony edytorskiej. Ukończona praca licencjacka jest przedłożona w całości promotorowi w określonym terminie.

Ocena dobra – praca licencjacka zawiera wszystkie konieczne elementy. Student dokładnie opisuje zgromadzoną literaturę zgodną z tematyką pracy licencjackiej. Praca licencjacka zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie oraz niedomówienia, a zebrana bibliografia nie jest kompletna. Ukończona praca licencjacka jest przedłożona w całości promotorowi w określonym terminie.

Ocena dostateczna - praca licencjacka zawiera wszystkie konieczne elementy. Student opisuje zgromadzoną literaturę zgodną z tematyką pracy licencjackiej. Praca licencjacka jest niestaranna, zawiera istotne błędy merytoryczne i edytorskie a zebrana literatura nie jest pełna i nie zawsze zgodna z tematyką pracy licencjackiej. Ukończona praca licencjacka jest przedłożona w całości promotorowi w określonym terminie.

Ocena niedostateczna – praca licencjacka jest niekompletna. Student niedokładnie opisuje zgromadzoną literaturę ponadto literatura nie jest właściwa pod względem merytorycznym. Praca licencjacka zawiera błędy merytoryczne i edytorskie, które czynią ją niezrozumiałą i nieczytelną. Praca licencjacka nie jest ukończona w wyznaczonym terminie lub nie jest przedłożona promotorowi w określonym czasie.

Uwagi:

dr Justyna Wróbel-Marek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)