Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 18

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 18 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Noszczyńska
Literatura:

Oryginalne i prace badawcze i przeglądowe dotyczące omawianego tematu.

Zakres tematów:

Tematyka pracowni licencjackiej obejmuje zagadnienia: "Znakowanie bakterii białkiem zielonej fluorescencji i ich zastosowanie w badaniach biotechnologicznych" oraz "Fitoremediacja jako narzędzie stosowane do usuwania bisfenolu A z wody". Student opracowujący pierwszy podany temat zapozna się podstawowymi informacjami na temat białka zielonej fluorescencji i jego zastosowania w badaniach biotechnologicznych, a także podejmie próbę wyznakowania tym białkiem środowiskowego szczepu bakteryjnego. Student, któremu został przydzielony drugi temat, zapozna się z typami fitoremediacji, z rodzajami roślin wodnych wykorzystywanych w tej technologii oraz oceni przydatność wybranej rośliny do usuwania bisfenolu A z wody.

Metody dydaktyczne:

Stacjonarna praca studenta pod opieką promotora pracy.

Student planuje doświadczenie. Przygotowuje wszystkie potrzebne odczynniki i materiały. Organizuje sobie czas w laboratorium.

Student przeprowadza zaplanowane doświadczenie i analizuje uzyskane wyniki.

Dyskusja problemów naukowych z promotorem pracy.

Praca studenta z bazami naukowymi (Scopus, Science Direct, Pub Med, Web of Science, Mendeley, National Center for Biotechnology Information).

Poszczególne rozdziały pracy będą przekazywane promotorowi poprzez pocztę elektroniczną, a następnie wprowadzone poprawki, komentarze i sugestie do tekstu promotor będzie przekazywał studentowi za pośrednictwem platformy Teams lub bezpośredniego kontaktu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z umiejętności praktycznych oraz planu pracy licencjackiej wraz z wykazem piśmiennictwa.

OCENA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację do pracy, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

OCENA PLANU PRACY LICENCJACKIEJ WRAZ Z WYKAZEM PIŚMIENNICTWA:

ocenie podlega kreatywne podejście do procesu tworzenia planu własnej pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia oraz merytoryczna i formalna poprawność planu licencjackiej:

Bardzo dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, poprawny merytorycznie, wykonany starannie, zaprezentowany w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie.

Dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, z nielicznymi błędami merytorycznymi, wykonany starannie, w wyznaczonym czasie.

Dostateczny: plan pracy niekompletny świadczący o słabym stopniu przetworzenia materiałów źródłowych, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, jego poprawa wymaga ingerencji opiekuna, wykonany w wyznaczonym czasie.

Niedostateczny: plan pracy jest niekompletny, zawiera błędy merytoryczne, wykonany niestarannie, brak przetworzenia materiałów źródłowych, niewykonany w wyznaczonym czasie.

Uwagi:

dr Magdalena Noszczyńska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)