Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II 01-BT-S1-PLII06
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 18

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka II 01-BT-S1-PLII06
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 18 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-11 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-18 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-25 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-01 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-08 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Noszczyńska
Literatura:

Oryginalne i prace badawcze i przeglądowe dotyczące omawianego tematu.

Zakres tematów:

Tematyka pracowni licencjackiej obejmuje zagadnienia: "Znakowanie bakterii białkiem zielonej fluorescencji i ich zastosowanie w badaniach biotechnologicznych" oraz "Fitoremediacja jako narzędzie stosowane do usuwania bisfenolu A z wody". Student opracowujący pierwszy podany temat zapozna się podstawowymi informacjami na temat białka zielonej fluorescencji i jego zastosowania w badaniach biotechnologicznych, a także podejmie próbę wyznakowania tym białkiem środowiskowego szczepu bakteryjnego. Student, któremu został przydzielony drugi temat, zapozna się z typami fitoremediacji, z rodzajami roślin wodnych wykorzystywanych w tej technologii oraz oceni przydatność wybranej rośliny do usuwania bisfenolu A z wody.

Metody dydaktyczne:

Stacjonarna praca studenta pod opieką promotora pracy.

Student planuje doświadczenie. Przygotowuje wszystkie potrzebne odczynniki i materiały. Organizuje sobie czas w laboratorium.

Student przeprowadza zaplanowane doświadczenie i analizuje uzyskane wyniki.

Dyskusja problemów naukowych z promotorem pracy.

Praca studenta z bazami naukowymi (Scopus, Science Direct, Pub Med, Web of Science, Mendeley, National Center for Biotechnology Information).

Poszczególne rozdziały pracy będą przekazywane promotorowi poprzez pocztę elektroniczną, a następnie wprowadzone poprawki, komentarze i sugestie do tekstu promotor będzie przekazywał studentowi za pośrednictwem platformy Teams lub bezpośredniego kontaktu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z umiejętności praktycznych oraz planu pracy licencjackiej wraz z wykazem piśmiennictwa.

OCENA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację do pracy, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

OCENA PLANU PRACY LICENCJACKIEJ WRAZ Z WYKAZEM PIŚMIENNICTWA:

ocenie podlega kreatywne podejście do procesu tworzenia planu własnej pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia oraz merytoryczna i formalna poprawność planu licencjackiej:

Bardzo dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, poprawny merytorycznie, wykonany starannie, zaprezentowany w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie.

Dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, z nielicznymi błędami merytorycznymi, wykonany starannie, w wyznaczonym czasie.

Dostateczny: plan pracy niekompletny świadczący o słabym stopniu przetworzenia materiałów źródłowych, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, jego poprawa wymaga ingerencji opiekuna, wykonany w wyznaczonym czasie.

Niedostateczny: plan pracy jest niekompletny, zawiera błędy merytoryczne, wykonany niestarannie, brak przetworzenia materiałów źródłowych, niewykonany w wyznaczonym czasie.

Uwagi:

dr Magdalena Noszczyńska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.