Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 24

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 24 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Kurtyka
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu realizowanej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Pracownia jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I. Student systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego tekstu naukowego, który na bieżąco konsultuje z promotorem pracy.

Końcowym efektem jest przedłożenie do recenzji i obrony manuskryptu pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Metody dydaktyczne:

Doskonalenie umiejętności przeszukiwania baz danych i baz literaturowych.

Praca studenta nad własnym tekstem naukowym.

Bieżąca analiza i interpretacja zebranego materiału z zakresu realizowanego tematu pracy oraz dyskusja treści poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej z promotorem pracy.

Konsultacje w trybie online z wykorzystaniem MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena i korekta poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej.

Ocena bardzo dobra - praca licencjacka zawiera wszystkie konieczne elementy. Student ma dobre rozeznanie w literaturze dotyczącej tematyki pracy licencjackiej i poprawnie ją cytuje. Praca licencjacka wykonana jest bardzo starannie pod względem merytorycznym a także od strony edytorskiej. Ukończona praca licencjacka jest przedłożona w całości promotorowi w określonym terminie.

Ocena dobra plus - praca licencjacka kompletna. Właściwy dobór poprawnie opisanego piśmiennictwa. Praca wykonana staranie, jednak zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie. Ukończona praca licencjacka jest przedłożona w całości promotorowi w określonym terminie.

Ocena dobra – praca licencjacka kompletna. Student dokładnie opisuje zgromadzoną literaturę zgodną z tematyką pracy. Praca licencjacka zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie, zebrana bibliografia nie jest kompletna. Ukończona praca licencjacka jest przedłożona w całości promotorowi w określonym terminie.

Ocena dostateczna plus - praca licencjacka zawiera wszystkie konieczne elementy. Spis literatury jest niekompletny, praca zawiera błędy i nieścisłości. Ukończona praca licencjacka jest przedłożona w całości promotorowi w określonym terminie.

Ocena dostateczna - praca licencjacka zawiera wszystkie konieczne elementy. Student opisuje zgromadzoną literaturę, która nie jest pełna i nie zawsze zgodna z tematyką pracy licencjackiej. Praca licencjacka zawiera istotne błędy merytoryczne i edytorskie. Ukończona praca licencjacka jest przedłożona w całości promotorowi w określonym terminie.

Ocena niedostateczna – praca licencjacka jest niekompletna. Student dokonał niewłaściwego doboru literatury. Praca zawiera błędy merytoryczne i edytorskie. Praca nie została przedłożona w określonym terminie.

Uwagi:

dr Renata Kurtyka, prof.UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)