Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ariel Marchlewicz
Literatura:

Publikacje naukowe - przeglądowe i eksperymentalne (preferowane anglojęzyczne), wybrane przez Studenta pod kątem tematu pracy, zweryfikowane przez prowadzącego. Jako uzupełnienie portale naukowe, takie jak Springer, Elsevier lub Google Scholar. Wskazane przez prowadzącego podręczniki, rozdziały z książek i artykuły uzupełniające wiedzę.

Zakres tematów:

Praca opierać się będzie na wykonanej kwerendzie literatury dotyczącej technik geotechnicznych w biotechnologii, a w szczególności metod precypitacyjnych. Student na podstawie zdobytej literatury będzie musiał:

1. Przygotować zarys pracy dyplomowej obejmujący szczegółowy spis rozdziałów i tematów poruszanych w pracy.

2. Logicznie i syntetycznie opracować przyjęte tematy, z zachowaniem poznanych i przyjętych zasad tworzenia prac dyplomowych.

3. Dokonać podsumowania i wyrazić opinię na opracowywany temat na podstawie zebranych danych literaturowych.

4. Przedłożyć manuskrypt pracy dyplomowej do oceny

Metody dydaktyczne:

Praca samodzielna lub w zespole (stacjonarnie oraz on-line). Praca z materiałami źródłowymi, konsultacje, dyskusje, wyjaśnianie i omówienie treści związanych z realizacją tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się średnia ocen cząstkowych obejmująca:

1. Pracę własną nad tekstem teoretycznym opracowywanego tematu.

2. Opracowanie dyskusji wyników i przedstawienie wszystkich opracowań w postaci manuskryptu pracy dyplomowej.

Weryfikacja postępów oraz jakości przygotowywanych tekstów odbywać się będzie na podstawie przedłożonych tekstów cząstkowych (poszczególnych rozdziałów pracy) oraz podczas konsultacji z promotorem.

Uwagi:

dr Ariel Marchlewicz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)