Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II W2-S2BT19-2BT-08A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe II W2-S2BT19-2BT-08A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Szarejko
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu genetyki, genomiki funkcjonalnej i biotechnologii roślin. Oryginalne anglojęzyczne prace naukowe, głównie aktualne prace przeglądowe publikowane w uznanych czasopismach naukowych związanych z genetyką, genomiką, biotechnologią, biologią molekularną, fizjologią i hodowlą roślin, a także informacje dostępne w bazach danych oraz portalach naukowych.

Zakres tematów:

Wybrane zagadnienia genetyki molekularnej i biotechnologii roślin. Zastosowanie osiągnięć i metod współczesnej biologii molekularnej w badaniach nad otrzymywaniem nowych odmian roślin uprawnych. Przedstawienie postępów w realizacji pracy magisterskiej i szczegółowe omówienie stosowanych w pracy metod badawczych.

Metody dydaktyczne:

1. Referat wygłaszany przez studenta z wykorzystaniem środków multimedialnych wsparty ko-referatami i dyskusją nad prezentowanymi treściami moderowaną przez prowadzącego. Referat naukowy w formie prezentacji Power Point na podstawie specjalistycznej literatury przedmiotu, wybranej samodzielnie przez studenta i zatwierdzonej przez prowadzącego.

2. Poza referatem, student przygotowuje koreferat do innego tematu seminaryjnego, w formie krótkiej prezentacji Power Point. W ramach koreferatu student prezentuje wybrany artykuł naukowy o charakterze oryginalnej pracy badawczej o tematyce związanej z seminarium. Oprócz literatury, student konsultuje z prowadzącym plan seminarium i wybór publikacji proponowanej jako koreferat.

3. Na osobnym seminarium student, w obecności opiekuna pracy, przedstawia postępy w realizacji badań prowadzonych w ramach swej pracy magisterskiej, w formie prezentacji Power Point. Szczegółowo omawia wykorzystywane w pracy metody badawcze i weryfikuje postępy pracy w stosunku do założonego planu.

Student uczestniczy w ogólnej dyskusji problemów związanych z tematami seminariów, uczy się zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w dyskusji naukowej, rozwija i uaktualnia specjalistyczną wiedzę z zakresu genetyki, genomiki i biotechnologii roślin. Student poznaje zasady konstruowania prezentacji naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra – literatura do referatu zatwierdzona u prowadzącego najpóźniej na 2 tyg. przed terminem wygłoszenia; szczegółowy konspekt referatu/koreferatu zatwierdzony u prowadzącego najpóźniej na 1 tyg. przed terminem wygłoszenia; referat/koreferat bardzo dobry pod względem merytorycznym, oparty na najnowszej anglojęzycznej literaturze przedmiotu, wyróżniający się pod względem zrozumienia i syntezy problemu, aktualności treści, jak i języka, stylu i formy wypowiedzi. Treść referatu odpowiada założonym celom. Zawarte w referacie treści przedstawione są w odpowiedniej sekwencji i proporcji zależnej od istotności problemu. Prezentacja multimedialna ilustrująca referat/koreferat przygotowana w języku angielskim wyróżnia się w formie i jasności przekazu, dowodzi kreatywności autora w zakresie formy prezentacji informacji; nie zawiera błędów merytorycznych, terminologicznych, językowych i edycyjnych. Student jest przygotowany do dyskusji, udziela właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące referatu i problemów w nim poruszanych.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkuje obniżeniem oceny w stopniu zależnym od liczby i wagi niespełnionych kryteriów i popełnionych błędów.

Uwagi:

dr Agnieszka Janiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.