Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II W2-S2BT19-2BT-08A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 16

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe II W2-S2BT19-2BT-08A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 16 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Waldemar Karcz
Literatura:

Kutchera U, Schopfer P. 1985a. Evidence against the acid-growth theory of auxin action. Planta 163, 483-493; Kutchera U, Schopfer P. 1985b. Evidence against the acid-growth theory of fusiccocin action Planta 163, 494-499;

Lüthen H, Bigdon M, Böttger M. 1990. Re-examination of the acid-growth theory of auxin action. Plant Physiol, 93: 931-939;Karcz W., Burdach Z. 2002. A comparision of the effect of IAA and 4-Cl-IAA on growth, proton secretion and membrane potential in maize coleoptile segments. J of Exp Bot, 53: 1089-1098; Cleland RE, Prins HBA, Harper JR, Higinbotham N. 1977. Rapid hormone-induced hyperpolarization of the oat coleoptile transmembrane potential. Plant Physiol. 59: 395-397; Felle HH, Peters WS, Palme K. 1991. The electrical response of maize to auxins. Biochimica at Biophysica Acta. 1064: 199-204; Karcz W, Stolarek J, Pietruszka M, Małkowski E. 1990. The dose- response curves for IAA-induced elongation growth and acidification of the incubation medium of Zea mys L. coleoptile segments. Physiol. Plant. 80: 257-261;Karcz W, Burdach Z. 1995. Efrfect of temperature on the IAA, 4-Cl-IAA and FC-induced growth and H+-extriusion in Zea mays L. coleoptile segments. In: 10th International Workshop on Plant Membrane Biology. S16; Peters WS, Lüthen H, Böttger M, Felle H. 1998. The temporal correlation of changes in apoplast pH and growth rate in maize coleoptile segments. Australian Journal of Plant Physiology 25: 32-35; Senn AP, Goldsmith MHM. 1988. Regulation of electrogenic proton pumping by auxin and fusicoccin as related to the growth of Avena oleoptiles. Plant Physiol. 88: 131-138.

Zakres tematów:

1. Aktywność kanałów jonowych plazmalemmy w indukowanym przez IAA i FC wzroście wydłużeniowym komórek roślinnych.

2. Udział kanałów jonowych tonoplastu w regulacji wzrostu komórek roślinnych

3. Wpływ abiotycznych czynników stresowych na wzrost komórek roślinnych.

4. Wpływ biotycznych czynników stresowych na wzrost komórek roślinnych.

5. Ciśnienie turgorowe w komórkach roślinnych i możliwość jego regulacji.

6. Stres oksydacyjny.

7. Stres suszy i jego fizjologiczne znaczenie.

Metody dydaktyczne:

Spotkania 2-godzinne raz w tygodniu zgodnie z planem zajęć na platformie Teams. Prezentacja w Power Point i dyskusja prezentowanych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

AUTOPREZENTACJA

student oceniany jest w trakcie obu prezentacji (przeglądowej i krótkiej)

ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentacji

ocena bdb – zagadnienie zostało w pełni i w sposób wyczerpujący przedstawione, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznych i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza prezentację i o bardzo dobrej znajomości prezentowanych pozycji literatury

ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury

ocena dst – zostało omówione w około połowie, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury poniżej przeciętnej

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione tylko pobieżnie, liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji

OCENA CIĄGŁA

student oceniany jest w trakcie dyskusji następujących po prezentacjach oraz w trakcie dyskusji prowadzonych podczas konsultacji z opiekunem

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową , aktywność studenta oceniana jest w skali od oceny bdb do ndst

Uwagi:

dr Krzysztof Sitko

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.