Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II W2-S2BT19-2BT-08A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe II W2-S2BT19-2BT-08A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Szarejko
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu genetyki, genomiki funkcjonalnej i biotechnologii roślin. Oryginalne anglojęzyczne prace naukowe, głównie aktualne prace przeglądowe publikowane w uznanych czasopismach naukowych związanych z genetyką, genomiką, biotechnologią, biologią molekularną, fizjologią i hodowlą roślin, a także informacje dostępne w bazach danych oraz portalach naukowych.

Zakres tematów:

Wybrane zagadnienia genetyki molekularnej i biotechnologii roślin. Zastosowanie osiągnięć i metod współczesnej biologii molekularnej w badaniach nad otrzymywaniem nowych odmian roślin uprawnych. Przedstawienie postępów w realizacji pracy magisterskiej i szczegółowe omówienie stosowanych w pracy metod badawczych.

Metody dydaktyczne:

1. Referat wygłaszany przez studenta z wykorzystaniem środków multimedialnych wsparty ko-referatami i dyskusją nad prezentowanymi treściami moderowaną przez prowadzącego. Referat naukowy w formie prezentacji Power Point na podstawie specjalistycznej literatury przedmiotu, wybranej samodzielnie przez studenta i zatwierdzonej przez prowadzącego.

2. Poza referatem, student przygotowuje koreferat do innego tematu seminaryjnego, w formie krótkiej prezentacji Power Point. W ramach koreferatu student prezentuje wybrany artykuł naukowy o charakterze oryginalnej pracy badawczej o tematyce związanej z seminarium. Oprócz literatury, student konsultuje z prowadzącym plan seminarium i wybór publikacji proponowanej jako koreferat.

3. Na osobnym seminarium student, w obecności opiekuna pracy, przedstawia postępy w realizacji badań prowadzonych w ramach swej pracy magisterskiej, w formie prezentacji Power Point. Szczegółowo omawia wykorzystywane w pracy metody badawcze i weryfikuje postępy pracy w stosunku do założonego planu.

Student uczestniczy w ogólnej dyskusji problemów związanych z tematami seminariów, uczy się zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w dyskusji naukowej, rozwija i uaktualnia specjalistyczną wiedzę z zakresu genetyki, genomiki i biotechnologii roślin. Student poznaje zasady konstruowania prezentacji naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra – literatura do referatu zatwierdzona u prowadzącego najpóźniej na 2 tyg. przed terminem wygłoszenia; szczegółowy konspekt referatu/koreferatu zatwierdzony u prowadzącego najpóźniej na 1 tyg. przed terminem wygłoszenia; referat/koreferat bardzo dobry pod względem merytorycznym, oparty na najnowszej anglojęzycznej literaturze przedmiotu, wyróżniający się pod względem zrozumienia i syntezy problemu, aktualności treści, jak i języka, stylu i formy wypowiedzi. Treść referatu odpowiada założonym celom. Zawarte w referacie treści przedstawione są w odpowiedniej sekwencji i proporcji zależnej od istotności problemu. Prezentacja multimedialna ilustrująca referat/koreferat przygotowana w języku angielskim wyróżnia się w formie i jasności przekazu, dowodzi kreatywności autora w zakresie formy prezentacji informacji; nie zawiera błędów merytorycznych, terminologicznych, językowych i edycyjnych. Student jest przygotowany do dyskusji, udziela właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące referatu i problemów w nim poruszanych.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkuje obniżeniem oceny w stopniu zależnym od liczby i wagi niespełnionych kryteriów i popełnionych błędów.

Uwagi:

dr Barbara Wójcikowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.