Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji [W3-PE-R-S2-WTWPiR] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji [W3-PE-R-S2-WTWPiR]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 13:00
sala AULA
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Głupczyk
Literatura:

- Bernasiewicz M., Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Wyd. Impuls, Kraków 2011.

- Bernasiewicz M., Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród „dzieci ulicy” [w:] Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007.

- Cueff D., Dziecko na ulicy. Zwalczanie przemocy wobec dzieci ulicy. Przewodnik metodologiczny. Warszawa 2006.

- Ciepły F., Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, [w:] Gretkowski A., Karbarz D., Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009.

- Dębski M., Michalska A., Podręcznik streetworkera bezdomności, Pomorskie Forum na Rzecz wychodzenia z bezdomności, Gdańsk 2012

- Frąckowiak P., Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego, Kraków 2017.

- Jurczyk D., Staniucha A., Współpraca kuratorów sądowych z innymi służbami w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska” 10/2015

- Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa 2009.

- Klonowska I., Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym. „Resocjalizacja polska” 15/2018

- Latała J., Od idei odwetu po sprawiedliwość naprawczą. Rozważania nad resocjalizacyjnym charakterem instytucji mediacji po wyroku jako formy sprawiedliwości naprawczej, „Probacja” 2/2010

- Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie. Dokument przygotowany przez Reseau International des Travailleurs Sociaux de Rue (Międzynarodową Sieć Streetworkerów Społecznych)

- Michel M. (red.), Streetworking – aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2011

- Michel M., Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2013.

- Noszczyk-Bernasiewicz M., Bernasiewicz M., Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce. Katowice 2018,

- Piątek K., Sprawiedliwość naprawcza w fazie pomocy postpenitencjarnej w Polsce. „Białostockie Studia Prawnicze” 21/2016

- Pierzchała K., Teoretyczne Podstawy Probacji, „Probacja”, 4/2011;

- Presławski T., Organizacja wykonania kary pozbawienia wolności a idea sprawiedliwości naprawczej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 94/2017.

- Stasiak Krzysztof, Wirkus Łukasz, Kozłowski Paweł, Jedynak Tadeusz, Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009.

- Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

- Świątkiewicz G., (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym. Wyd. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002

- Świerczek A., Współpraca instytucjonalna kuratora sądowego dla osób dorosłych w ramach sprawowanych dozorów nad skazanymi, „Resocjalizacja Polska” 4/2013

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę, omówienie zasad współpracy i zaliczenia.

2. Strategie profilaktyki społecznej. Omówienie teoretyczne, analiza możliwości zastosowania w odniesieniu do konkretnych sytuacji i zagrożeń społecznych - Cześć 1.

3. Strategie profilaktyki społecznej. Omówienie teoretyczne, analiza możliwości zastosowania w odniesieniu do konkretnych sytuacji i zagrożeń społecznych - Część 2.

4. Streetworking jako idea pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. Omówienie teoretyczne, analiza krytyczna, przykłady realizacji działań w odniesieniu do różnych grup docelowych - część 1.

5. Streetworking jako idea pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. Omówienie teoretyczne, analiza krytyczna, przykłady realizacji działań w odniesieniu do różnych grup docelowych - część 2.

6. Oddziaływanie resocjalizacyjne w warunkach probacji: pojęcie probacji, kierunki rozwoju systemu probacji, praca kuratora rodzinnego i kuratora ds. karnych jako przykład realizacji idei probacji - część 1.

7. Oddziaływanie resocjalizacyjne w warunkach probacji: pojęcie probacji, kierunki rozwoju systemu probacji, praca kuratora rodzinnego i kuratora ds. karnych jako przykład realizacji idei probacji - część 2.

8. Sprawiedliwość naprawcza i mediacja: od idei do praktyki. Analiza indywidualnych przypadków - część 1.

9. Sprawiedliwość naprawcza i mediacja: od idei do praktyki. Analiza indywidualnych przypadków - część 2.

10. Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji. Prezentacje wybranych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz profilaktyki i resocjalizacji - część 1.

11. Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji. Prezentacje wybranych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz profilaktyki i resocjalizacji - część 2.

12. Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji: omówienie wraz z prezentacją dobrych przykładów, diagnoza środowiska pod kątem analizy możliwości implementacji rozwiązań systemowych - część 1.

13. Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji: omówienie wraz z prezentacją dobrych przykładów, diagnoza środowiska pod kątem analizy możliwości implementacji rozwiązań systemowych - część 2.

Metody dydaktyczne:

- Dyskusja dydaktyczna;

- Klasyczna metoda problemowa;

- Metody aktywizujące i eksponujące;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z aktywności będzie stanowiła średnią z ocen z poszczególnych prezentacji (3 prezentacje: punkt 3, 5 i 7), aktywności w ćwiczeniu mediacyjnym (punkt 5) i oceny z rozwiązania sytuacji problemowej (punkt 7).

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)