Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia logopedyczna W6-PP-SM-DTL
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza i terapia logopedyczna W6-PP-SM-DTL
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 10:45 - 12:15
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Prowadzący: Beata Skotnicka
Literatura:

Grabias S. (1994), Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy, "Audiofonologia", t. VI, Warszawa – Lublin.

Grabias S. (2001), Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [w:] Zaburzenia mowy, red. Grabias S., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kania J. (2001), Szkice logopedyczne, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin.

Leonard L., (2005), SLI- Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Rocławski B. (1995), Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka, Glottispol, Gdańsk.

Rocławski B. (red.) (1991), Opieka logopedyczna od poczęcia, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Sołtys-Chmielowicz A. (2008), Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Impuls, Kraków.

Zalewska M. (1998), Dziecko z zespołem prostego opóźnienia rozwoju mowy, [w:] Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy, red. Rola J., Wydawnictwo WSPS, Warszawa.

Styczek I. (1979), Logopedia, PWN, Warszawa.

Zaleski T. (1992), Opóźniony rozwój mowy u dzieci, PZWL, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Diagnoza logopedyczna - przebieg, cele i zadania.

2. Terapia logopedyczna - zasady, etapy, metody.

3. Etapy pracy korekcyjnej.

4. Prawidłowy tor oddechowy - ćwiczenia oddechowe.

5. Badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy.

6. Gry, zabawy i bajki logopedyczne oraz ich rola w procesie terapii dziecka z wadami wymowy.

7. Krótkie wędzidełko języka - diagnoza, terapia.

8. Rozszczep wargi i podniebienia - diagnoza i terapia mowy podniebiennej.

9. Zaburzenia słuchu fonematycznego - diagnoza, terapia, wychowanie słuchowe.

10. Charakterystyka wybranych zaburzeń mowy: diagnoza, terapia, profilaktyka

* sygmatyzm

* rotacyzm

* jąkanie

* opóźniony rozwój mowy dziecka z FAS

11. Organizacja pracy logopedycznej-wyposażenie gabinetu logopedycznego, dokumentacja logopedy-karty obserwacji, program terapii indywidualnej i grupowej.

12. Przygotowanie logopedycznych pomocy dydaktycznych oraz scenariuszy zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metoda zajęć praktycznych, podczas których studenci tworzą schemat programu oraz dobierają narzędzia diagnostyczne.

Metoda problemowa dająca możliwość do poszukiwania odpowiednich rozwiązań dotyczących problematyki zajęć.

Metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej

Elementy wykładu, dyskusja; analiza wykładu wybranych zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych; prezentacja metod terapii logopedycznej oraz indywidualnego przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Obecność na zajęciach (możliwa 1 absencja), przygotowanie do zajęć, aktywny udział w zajęciach.

2. Przygotowanie scenariusza zajęć i prezentacja wybranych ćwiczeń usprawniających aparat mowy i prawidłowy tor oddechowy z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych.

3. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat diagnozy i terapii wybranego zaburzenia mowy lub działań z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Uwagi:

dr Skotnicka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.