Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną W6-PE-KT-S1-C3.PNI
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną W6-PE-KT-S1-C3.PNI
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00
sala B1.12
Bielska 62 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Wrona
Literatura:

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Wyd. UAM, Poznań

Grzegorzewska M.: Listy do młodego nauczyciela. PZWS, Warszawa

Kosakowski C.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Wyd. Akapit

Krause A.: Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Wyd. Impuls, Kraków 2005.

Krause A: Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Wyd. Impuls, Kraków 2010.

Pużyński S., Wciórka J. (red.): Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Wyd. Vesalius, Warszawa 1998.

Strelau J.(red.): Psychologia. Podręcznik akademicki T. 1,2,3. GWP, Gdańsk 2000.

Zakres tematów:

- Szczegółowa charakterystyka pojęcia niepełnosprawności intelektualnej

- Przyczyny oraz działania profilaktyczne zapobiegające niepełnosprawności intelektualnej,

- charakterystyka funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

- edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

- wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, opis, praca z tekstem; pokaz, pomiar; burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

90% obecności na zajęciach, aktywny udział, kolokwium

Kryteria oceny:

bardzo dobry (bdb) -osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty ≥ 91 %

dobry plus (db plus) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami 81-90%

dobry (db) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów 71-80 %

dostateczny plus (dst plus) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami 61-70 %

dostateczny (dst)- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami 51-60 %

niedostateczny (ndst) brak osiągnięcia zakładanych efek-tów kształcenia ≤ 50 %

Uwagi:

S. Wrona

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.