Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chiński: Moduł 1, Lektorat języka chińskiego 1 [W1-FA-TC-S1-JC1-1] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia 3, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język chiński: Moduł 1, Lektorat języka chińskiego 1 [W1-FA-TC-S1-JC1-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia 3 [C3], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 0.51
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala 0.51
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Bańka-Orłowska
Literatura:

Yang Jizhou. 2006. Hanyu Jiaocheng (Chinese Course) (Book 1, Part 1 Revised).

《汉语教程》(修订本, 第一册, 上). Beijing Language and Culture University Press.

Dodatkowe podręczniki i materiały na poziomie podstawowym, poszerzające słownictwo, zawierające teksty lub dialogi w języku chińskim oraz zawierające instrukcje gramatyczne.

Zakres tematów:

- słownictwo zgodne z materiałem podręcznika - Hanyu Jiaocheng lekcje 1-15.

- materiał gramatyczny zgodny z materiałem podręcznika

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystywanych jest szereg metod nauczania języków obcych, m.in. metoda aktywizująca, eklektyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa oraz bezpośrednia.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięty przez studenta poziom kompetencji językowej oceniany jest na podstawie:

- obecności na zajęciach (20% oceny końcowej komponentu modułu),

- testów śród-semestralnych (sprawdzianów pisemnych i ustnych oraz dyktand) (30%)

- testu końcowego (50%).

Obecność na zajęciach:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o pół stopnia;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.

Kolokwia (śród-semestralne oraz zaliczeniowe)

- wszystkie kolokwia są zapowiedziane;

- ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- praca niesamodzielna oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0) bez możliwości poprawy;

- nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0) z tegoż kolokwium. Ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, należy podejść do kolokwium w najbliższym możliwym terminie (w czasie zajęć lub w terminie ustalonym z wykładowcą). Brak podejścia do kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0). Ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą.

Skala:

90 – 100% bdb 5.0

84 – 89% db+ 4.5

78 – 83% db 4.0

72 – 77% dost+ 3.5

65 – 71% dost 3.0

0 – 64% ndst 2.0

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.

Kolokwium zaliczeniowe (końcowe) oceniane jest w systemie 0-1, tzn. nie ma 0,5 pkt.

Uwagi:

leksyka i gramatyka, I rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim, 1s1

Zajęcia oraz weryfikacja efektów uczenia mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym przy użyciu narzędzi takich jak MS Teams, Testportal lub platforma Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)