Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane metody diagnozy psychologicznej [W3-PS-SM-WYBMEDIAG] semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wybrane metody diagnozy psychologicznej [W3-PS-SM-WYBMEDIAG]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
Laboratorium [L], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala 341/341A
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
co drugi piątek (nieparzyste), 15:30 - 17:00
sala 341/341A
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Langer
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

2. Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych

Brzeziński J., Hornowska E. (2003). Podstawowe metody badawcze – teoria i praktyka testowania, W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 389-435

Heszen I. (2005). Iluzoryczność założeń kwestionariuszy samoopisowych. W: M. Fajowska- Stanik M., K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red). Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.

3. STAI

Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D. (2011): Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Podręcznik. Warszawa, PTP.

4. NEO-PI-R

Strelau J.(2000). Pięcioczynnikowy model osobowości. W: Psychologia. J.Strelau (red).t.2.,r.VII. Gdańsk: GWP..

Siuta J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R P. Costy i R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik, Warszawa: PTP.

Szarota P. (2008). Wielka Piątka - stare problemy, nowe wątpliwości. Roczniki Psychologiczne, 9 (1), 127-138.

Cieciuch J., Łaguna M. (2014). Wielka Piątka i nie tylko. Cechy osobowości i ich pomiar. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 239-247.

Jankowski T., Oleś M., Bąk W., Oleś P. (2009). Przydatność Inwentarza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej

Hornowska E. i in. (2003), Podstawowe metody badawcze, W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk:GWP, s. 469-490 (Kwestionariusze osobowości)

5. GHQ

Makowska Z., Merecz D. (2001). Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida

Goldberga: GHQ – 12 12 i GHQ – 28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga.

Podręcznik dla użytkowników Kwestionariuszy GHQ – 12 i GHQ – 28. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.

6. Organika:

Pąchalska M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Warszawa: PWN. str. 135-150, 261-265, 285-303, 311-333, 357-372.

Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego Mini-Mental State Examination (MMSE). Podręcznik. Wersja wg M.F. Folstein, S.E, Folstein, P.R, Mc Hugh rekomendowana przez lnterdyscyplinarną Grupę Ekspertów Rozpoznawania Otępienia Sekcji Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera PTP. Stańczak J. (2010). MMSE. Polska Normalizacja. Warszawa: PTP.

Benton Sivan A. (1996). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Warszawa: PTP.

Jaworowska A. (2007). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Polska normalizacja. Warszawa: PTP.

8. Inteligencja:

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Jaworowska A., Machowski A., Zakrzewska M. (2007). Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych. Wersja zrewidowana – renormalizacja. WAIS-R(PL). Podręcznik. Warszawa, PTP.

Hornowska E. (2004). Skale Inteligencji dla dorosłych D. Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III. Warszawa Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie programu zajęć, obowiązującej literatury i warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia. Podanie terminu kolokwium i terminu złożenia pracy zaliczeniowej

2. Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych

3. Pojęcie lęku w psychologii. Charakterystyka kwestionariusza STAI Spielbergera w polskiej adaptacji Sosnowskiego, Wrześniewskiego, Jaworowskiej i Fecenec

4. Charakterystyka pięcioczynnikowego modelu osobowości (PMO).

a. Diagnoza struktury osobowości Inwentarzem NEO-PI-R. Charakterystyka czynników osobowości i ich składowych.

b. Charakterystyka właściwości psychometrycznych polskiej wersji Inwentarza NEO-PI-R Costy i R. McRae w adaptacji J.Siuty.

c. Obliczanie i interpretacja wyników uzyskanych drogą badania NEO-PI-R. Interpretacja profilu. NEO-PI-R Costy i Mc Crae. Technika przeprowadzenia badań i interpretacja wyników

5. Ocena zdrowia psychicznego kwestionariuszami Goldberga (GHQ -12 i GHQ – 28). Kwestionariusze Goldberga w zastosowaniu klinicznym. Interpretacja wyników

6. Diagnoza organicznych uszkodzeń mózgu.

a. Charakterystyka ogniskowych zaburzeń mózgu oraz deficytów organicznych. Patomechanizm powstawania zaburzeń ogólnomózgowych

b. Mini Mental oraz Test Pamięci Wzrokowej Bentona- założenia teoretyczne, technika przeprowadzania badań, ocena i interpretacja testów

7. Kolokwium

8. Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych.

a. Podstawy teoretyczne i psychometryczne Skali

b. Sposób badania, ocena odpowiedzi, sposoby obliczania wyników i ich analiza

c. Historia badań nad IQ

9. Omówienie prac zaliczeniowych, zaliczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)