Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane metody diagnozy psychologicznej W3-PS-SM-WYBMEDIAG
Laboratorium (L) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W sekcji dla grup zajęciowych.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Niezaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną lub niezłożenie pracy zaliczeniowej w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem zaliczenia modułu. Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

W sekcji dla grup zajęciowych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wyjaśnienie, instruktaż, analiza literatury;

Metody poszukujące - dyskusja moderowana na temat teoretycznych podstaw metod diagnostycznych, zakresu ich zastosowania, interpretacji i informowania osób o wynikach badania;

Ćwiczenia praktyczne - praca w małych grupach lub w parach z zakresu posługiwania się wybranymi testami;

Praca indywidualna (studiowanie literatury przedmiotu, wykonanie pracy zaliczeniowej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 220A
Joanna Mateusiak 12/12 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 1
co drugi czwartek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 1
Marcin Langer 14/12 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 220A
Joanna Mateusiak 12/12 szczegóły
4 co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 341/341A
co drugi piątek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 341/341A
Marcin Langer 4/12 szczegóły
5 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 1
Marcin Langer 14/12 szczegóły
6 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 341/341A
co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 341/341A
Marcin Langer 11/12 szczegóły
7 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala PR1
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala PR1
Marcin Langer 12/12 szczegóły
8 co drugi czwartek (parzyste), 15:30 - 17:00, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 1
co drugi czwartek (parzyste), 17:15 - 18:45, Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53), sala 1
Marcin Langer 12/12 szczegóły
9 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Marcin Langer 8/8 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)